fbpx
26.4 C
Athens
Κυριακή, 26 Ιουνίου, 2022
ΜονΔΠρΑθ 1806/2021 Αστική ευθύνη ν.π.δ.δ. - Προϋποθέσεις διαχρονικής ασφάλισης - Καθυστέρηση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ - Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ΙΚΑ -. Καθυστέρηση διεκπεραίωσης αιτήματος ασφαλισμένου ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισής της στο ΙΚΑ, στο πλαίσιο ελέγχου των...
Απόρριψη ισχυρισμού της ασφαλιστικής εταιρίας ότι μεταξύ της ιδίας και της πρώτης των εναγόντων ως νόμιμης εκπρόσωπου και μητέρας της ανήλικης, προσκομιζόμενης της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία της ανατίθετο προσωρινά η επιμέλεια της ανήλικης, αλλά και με...
Σύμβαση εντολής. Ευθύνη εντολοδόχου. Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας λόγω μη εκπληρώσεως της υποχρεώσεως για παροχή πληροφοριών που είναι απαραίτητες στον συγκεκριμένο αποδέκτη επενδυτικών υπηρεσιών προκειμένου αυτός να είναι σε θέση να αντιληφθεί τη μορφή της προτεινόμενης σε αυτόν τοποθέτησης των...
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Σοφία – Αλεξάνδρα Ζήκου, Εφέτη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου τούτου, και από τη Γραμματέα Τ.Λ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ……….. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ :...
Μεταξύ άλλων, κρίθηκε: α. ότι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση υποχρεούται για την καλή συντήρηση όχι μόνο του οδοστρώματος αλλά και πλευρικών τμημάτων (ερεισμάτων) των επαρχιακών οδών, β. ότι αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης μπορεί να θεμελιώσουν και οι...
Χαρακτήρισε άκυρη την καταγγελία της σύμβασης. Δεν αποδείχθηκε πως η εργαζόμενη εκτελούσε πλημμελώς τα συμβατικά της καθήκοντα και ως εκ τούτου υφίστατο σπουδαίος λόγος για την απομάκρυνση από την εργασία. Απόλυση εγκύου: Απέρριψε το Δικαστήριο όλους τους ισχυρισμούς της εταιρείας, που αποφάσισε...
ΑΠΟΦΑΣΗ   Διαμαντόπουλος κατά Ελλάδας της 08.03.2022 (αρ. προσφ. 68144/13)  Βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Ο προσφεύγων γεννήθηκε το 1933 και ζει στην Αθήνα και ήταν διευθύνων συμβούλος στην εταιρεία «Διαμαντόπουλος και Σία Ο.Ε.».   Το Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την αγωγή αδικοπραξίας σε βάρος του προσφεύγοντος για...
Η Γερμανία έχει καταθέσει αγωγή κατά της Ιταλίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, επειδή η Ρώμη εξακολουθεί να επιτρέπει στα θύματα των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου να διεκδικούν αποζημίωση από το γερμανικό κράτος, ακόμη και μετά από προηγούμενη απόφαση ότι...
Το Δικαστήριο επιδίκασε στις προσφεύγουσες 5.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 2.000 ευρώ για έξοδα καθώς έκρινε πως το να  επωμιστούν το συνολικό κόστος των δικαστικών εξόδων του Δημοσίου στην πολιτική δίκη συνιστούσε δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτές.   ΕΔΔΑ: Με μία σημαντική...
Το Δικαστήριο αναγνώρισε οτι οι συγγενείς της θανούσης υπέστησαν ψυχική οδύνη «λόγω της προσβολής του υπέρτατου εννόμου αγαθού της ζωής» Δεκτή εν μέρει από το 25ο τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, έγινε η αγωγή των γονέων και των δυο...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com