Ακόμη και αν τραυματίστηκε λαμβάνει μειωμένη αποζημίωση. Η μη τήρηση των κανόνων ασφάλειας στην οδήγηση έχει επιπτώσεις και για τον οδηγό που έπεσε θύμα τροχαίου, χωρίς ο ίδιος να φταίει. Σύμφωνα με πρωτοποριακή δικαστική...
Σημείωση: Γίνεται δεκτό στη νομολογία, ότι η αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι επικουρική σε σχέση με τις αξιώσεις από έγκυρη σύμβαση. Ουσιαστικά η αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού δεν γεννάται, εφόσον υπάρχει σύμβαση ισχυρή, που...
Με την υπογραφή συναινετικού διαζυγίου χάνεται οποιοδήποτε δικαίωμα των συζύγων να διεκδικήσουν ο ένας από τον άλλον μέρος της περιουσίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του κοινού τους βίου. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξετάζοντας την περίπτωση...
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 6/2019 - Διαζύγιο. Άφεση χρέους και συμμετοχή στα αποκτήματα. Πότε είναι έγκυρη η παραίτηση από το δικαίωμα συμμετοχής στα αποκτήματα.  - Κατά τη διάταξη...
ΔΠρΑθ 20474/2018, 17ο Τμήμα - Δε συντρέχει ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου προς αποζημίωση από απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου – Δεν υφίσταται υποχρέωση προδικαστικού ερωτήματος – Έννοια προδήλου σφάλματος δικαστικού λειτουργού. Απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που καταδικάζει τον ηττημένο...
Επειδή, από τις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις, συνάγεται ότι κάθε Δήμος είναι αρμόδιος για τη λήψη προληπτικών μέτρων αναγκαίων για τη συντήρηση, διασφάλιση και προστασία των χώρων πρασίνου και των λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων που εμπίπτουν...
Για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονάδα της και έσπειρε τον τρόμο στους κατοίκους της περιοχής Στα μύρια οικονομικά προβλήματα της εταιρίας ανακύκλωσης SKM, που πριν από μια εβδομάδα «άφησε στα κρύα του λουτρού»...
Η άρνηση του βιολογικού πατέρα ενός παιδιού να συμμορφωθεί με το δικαστικό διάταγμα εξέτασης DNA προκειμένου να διαφανεί, με τρόπο επιστημονικό, αν ήταν ή όχι όντως ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες...
Απόφαση 260/2018 ΑΠ (Δ Τμήμα)-Αποζημίωση ιδιοκτήτη επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου Η αποζημίωση του ιδιοκτήτη απαλλοτριωθέντος ακινήτου για το τμήμα του ακινήτου ως προς το οποίο θεωρήθηκε ότι έχει υποχρέωση αποζημιώσεως...
Απόφαση με την οποία οι κληρονόμοι αποβιώσαντος θα λάβουν ως αποζημίωση ποσό 120.000 ευρώ, με τόκο από την έγερση της αγωγής, το 2005, εξέδωσε το Εφετείο, ανατρέποντας πρωτόδικη απόφαση. Περαιτέρω, αποφασίστηκε ότι η σύζυγος του αποβιώσαντος δικαιούται,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ