Οι καταναλωτές μπορούν να καταθέτουν αγωγές κατά της Volkswagen για το σκάνδαλο dieselgate εκεί όπου αγόρασαν τα αυτοκίνητα, αποφάνθηκε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Oι καταναλωτές στην ΕΕ θα πρέπει να μπορούν να καταθέτουν...
ΑΡΙΘΜΟΣ 71/2020 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ  - Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Αδυναμία πληρωμών. Πτωχευτική ικανότητα. Έμποροι που έπαυσαν την εμπορία.  - Κατά...
AΠ 1205/2019: Αν ασκηθούν δύο αντίθετες αγωγές διαζυγίου για ισχυρό κλονισμό, από λόγο που αφορά στο πρόσωπο του άλλου συζύγου η μία και λόγω διετούς διάστασης των συζύγων η άλλη και το δικαστήριο της ουσίας δέχτηκε και...
ΑΠΟΦΑΣΗ Bocu κατά Ρουμανίας της 30.06.2020 (αρ. προσφ. 58240/14) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνώριση πατρότητας. Αναψηλάφηση απόφασης αναγνώρισης πατρότητας λόγω ύπαρξης νέων ισχυρών αντίθετων...
Κατά το άρθρο 505 του ΑΚ, "ο δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή, στο σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή...
ΑΡΙΘΜΟΣ 163/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Όρια Δεδικασμένου. - Κατά το άρθρο 321 του ΚΠολΔ το δεδικασμένο, το οποίο κατά το άρθρο 332 του ίδιου Κώδικα λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως,...
ΑΠΟΦΑΣΗ Covalenco κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας της 16.06.2020 (αριθ. προσφ.72164/14) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα ακρόασης διαδίκων, αντιμωλία δίκη, δικονομικές αρμοδιότητες Αρείου Πάγου.
Γεγονός είναι στη χώρα μας τα ειδικά επενδυτικά δικαστήρια την ίδρυση των οποίων είχε εξαγγείλει με την ανάληψη των καθηκόντων του ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώτας Τσιάρας. Όπως είχε αποκαλύψει το capital.gr στόχος είναι να σταματήσει η ατέρμονη...
Επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων μέσω e-mail - Χρήση βιντεοδιάσκεψης ή άλλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Οι νέοι κανόνες αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου και συμβάλλουν...
Το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο με απόφαση της 25ης Ιουνίου 2020, δέχθηκε την έφεση και ακύρωσε προσωρινό διάταγμα αφαίρεσης της γονικής μέριμνας δύο ανήλικων τέκνων από τους γονείς τους. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η Εφεσίβλητη, Διευθύντρια...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ