fbpx
20.4 C
Athens
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
Κοινωνία δικαιώματος. Συνδικαιούχοι του δικαιώματος προσδοκίας αποκτήσεως της πλήρους και αποκλειστικής συγκυριότητας και συγκάτοχοι, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου εκάστου, των αγορασθέντων για λογαριασμό τους διά της μεθόδου της χρηματοδοτικής μισθώσεως με σύμφωνο προαιρέσεως, οχημάτων. Ανάθεση της αποκλειστικής διαχειρίσεως...
Προσβολή της νομής. Οι αξιώσεις από την αποβολή και διατάραξη της νομής παραγράφονται μετά ένα έτος από την αποβολή ή τη διατάραξη. Αφετήριος χρόνος της ενιαύσιας παραγραφής των αξιώσεων του νομέα από την αποβολή ή διατάραξη, είναι το γεγονός...
(τμήμα 3ο Μ/λές) Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι η παράλειψη των οργάνων του εναγόμενου Δήμου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συντήρησης και επισκευής του οδοστρώματος στο σημείο του ένδικου συμβάντος ή, έστω, να τοποθετήσουν, λόγω της ύπαρξης της επίμαχης...
Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Περίληψη Κατόπιν αναίρεσης, στο Δικαστήριο της παραπομπής η υπόθεση συζητείται μέσα στα όρια που διαγράφονται με την αναιρετική απόφαση. Αν η απόφαση αναιρεθεί στο σύνολο της, αποβάλλει την ισχύ της, οι δε διάδικοι επανέρχονται στην πριν από αυτήν...
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Α179/2023 – ΤΡΙΜΕΛΕΣ Αγωγή κατά Δήμου για την αποκατάσταση ηθικής και υλικής βλάβης. Αίτημα πρόσθετης αποζημίωσης λόγω παραμόρφωσης που η υπέστη η θυγατέρα των εναγόντων, εξαιτίας τραυματισμού της κατόπιν επίθεσης που δέχθηκε από αδέσποτο ζώο (σκύλο). Αίτημα αποζημίωσης...
Σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών. Μη εκπλήρωση εκ μέρους της τράπεζας και των προστηθέντων της, της υποχρεώσεως για σαφή, ακριβή, πλήρη και κατάλληλη ενημέρωση του επενδυτή σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία του υποδειχθέντος επενδυτικού προϊόντος, την εγγυήτρια και...
Με την κρινόμενη έφεση ζητήθηκε η εξαφάνιση της 3206/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ε΄). Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η αγωγή της ήδη εκκαλούσας με την οποία ζήτησε να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εφεσίβλητου Δήμου...
Στην περίπτωση συνεκδίκασης αντι­θέτων αγωγών διαζυγίου, με τις οποίες καθένας από τους συζύγους ζητεί την λύση του γάμου για ισχυρό κλονισμό της σχέσης, εάν η μία από αυτές (αγωγές) γίνει δεκτή και η άλλη απορριφθεί, είναι προφανές ότι ο...
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τον Δικαστή, Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Εφετείου Διοίκησης του Εφετείου και τη Γραμματέα Ε.Τ.. ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ           Οι υπό κρίση εφέσεις κατά της υπ’...
Άσκηση αγωγής ως 2ης κατ’άρθρο 76 παρ.2 Κ.Δ.Δ. Θανάσιμος τραυματισμός οπλίτη (αυτοκτονία) κατά την εκτέλεση υπηρεσίας θαλαμοφύλακα στρατοπέδου. Η ένδικη αξίωση δεν έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 1 του ν.2362/1995. Επί αγωγής αποζημίωσης αυτοτελείς ισχυρισμοί,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com