ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ- Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Διαβίβαση από Τράπεζα προσωπικών δεδομένων πελάτη της σε εισπρακτική εταιρεία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Επίλυση υπέρ της Τράπεζας. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. ΚΕΙΜΕΝΟ...
Εν προκειμένω τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής υποχωρούν για να εκπληρωθεί το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας Μία ενδιαφέρουσα απόφαση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, την αξιοποίηση...
Ποιες αλλαγές προβλέπονται σε Αστικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας - 11,5 εκατ. ευρώ έχει καταβάλει σε αποζημιώσεις η Ελλάδα μόνο τα τελευταία 3 χρόνια Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων η πρόταση νόμου:...
ΑΠΟΦΑΣΗ Safonov και Safonova κατά Ουκρανίας της 18.06.2020 (αρ. προσφ. 24391/10) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκτέλεση αποφάσεων, δίκαιη δίκη και δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. Οι...
ΑΠΟΦΑΣΗ Kirinčić κ.α. κατά Κροατίας (αριθ. προσφ. 31386/17) και Marić κατά Κροατίας της 30.07.2020 (αρ. προσφ. 9849/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εύλογη διάρκεια της δίκης και αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα για επιτάχυνση...
ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - Παραβίαση τεκμηρίου της αθωότητας. Αδικοπραξία. Επί αθωωτικής αποφάσεως, το τεκμήριο αθωότητας δεν συνεπάγεται αποδεικτική δέσμευση του πολιτικού δικαστηρίου που οδηγεί υποχρεωτικά σε αποδεικτικό πόρισμα σύμφωνο με...
Μέσα στο 2021 θα γίνουν και οι 40.000 δίκες που εκκρεμούσαν. «Ξεκαθάρισμα» μέσα από ειδική πλατφόρμα. Το μεγάλο ξεκαθάρισμα των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη δρομολογεί η κυβέρνηση, με νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που...
Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 4646/2019 Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα σχετικά με τις έννομες συνέπειες της μετά την έναρξη ισχύος των...
ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Ασφαλιστική τοποθέτηση. Αναστολή κάθε αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και των ατομικών διώξεων. Ενεχυρίαση των τίτλων σε...
Με την υπ’ αριθμ. 403/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία) έγινε δεκτή η πρώτη από τις 4 αγωγές που άσκησε η τράπεζα Πειραιώς κατά πρώην διευθυντή της, που πρωταγωνίστησε σε σκάνδαλο υπεξαιρέσεως χρημάτων από τραπεζικούς...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ