Η Volkswagen οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στους πελάτες της οι οποίοι εθίγησαν από το σκάνδαλο με τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα της εταιρίας, αποφάσισε πριν από λίγο το Ομοσπονδιακό Αστικό Δικαστήριο, στην πρώτη δικαστική απόφαση σε ανώτατο επίπεδο για...
Άρειος Πάγος 566/2019 Κατ' άρθρο 1743 ΑΚ, για την κατάρτιση της μυστικής διαθήκης, (περίπτωση, κατά την οποία, συμφώνως προς το άρθρο 1738 ΑΚ, ο διαθέτης εγχειρίζει στο συμβολαιογάφο έγγραφο με τη δήλωση, ότι περιέχει την τελευταία...
ΑΡΙΘΜΟΣ 1050/2019  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Επικαρπία. Σε περίπτωση θανάτου του επικαρπωτή η εκκρεμής δίκη μεταξύ αυτού και τρίτου διακόπτεται και επαναλαμβάνεται από τον κύριο.  - Από...
Νικόλαος Διαλυνάς Δικηγόρος Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 782 /2018 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής 14123/16-11-2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης ανακοίνωσης δίκης-προσεπίκλησης-παρεμπίπτουσας...
ΑΡΙΘΜΟΣ 1432/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Τραπεζική κατάθεση. Βιβλιάριο καταθέσεων. Ενοχική αξίωση του καταθέτη κατά της Τράπεζας. Ευθύνη της Τράπεζας για δόλο ή βαριά αμέλεια των υπαλλήλων της. Αναιρείται η...
ΑΡΙΘΜΟΣ 15/2020 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Πρόεδρος: Παναγιώτης Τρυφωνόπουλος, Πρωτοδίκης, Δικηγόροι: Λουκάς Καρράς, Μαρία Καλομοίρη - Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Ακυρότητα σύμβασης. Εισφορά του Ν. 128/1975. Αύξηση του...
Μον.Πρωτ.Αθηνών 1942/2020 (Ασφαλιστικά Μέτρα): Αίτηση Αναστολής του αρ. 6 παρ. 5 Ν. 3869/2010-Αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Δικαστήριο που δικάζει την Έφεση, αλλά και αυτό που εξέδωσε την απόφαση-Ο δανειολήπτης, πρώην τραπεζικός υπάλληλος,  περιήλθε χωρίς δόλο σε αδυναμία πληρωμών, καθόσον...
ΑΠΟΦΑΣΗ Beshiri κατά Αλβανίας της 07.05.2020 (αριθ. προσφ. 29026/06 και 11 άλλες προσφυγές) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες ήταν κύριοι ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για...
ΑΡΙΘΜΟΣ 671/2019   ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Σιωπηρή αναμίσθωση. Κοινωνία. Αποκλειστική χρήση κοινού από κοινωνό.  - Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 611 Α.Κ. που επιγράφεται "Σιωπηρή αναμίσθωση":...
ΑΡΙΘΜΟΣ 200/2020 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Λύση κοινωνίας. Διανομή. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. - Κατά το άρθρο 798 ΑΚ, η λύση της κοινωνίας επέρχεται με διανομή, ενώ κατά το...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ