Το Εφετείο Αθηνών, απέρριψε την έφεση της ΕΝΑΕ κατά της απόφασης υπαγωγής της σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης (725/2018). Η απόφαση ελήφθη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς για την...
ΑΡΙΘΜΟΣ 1513/2018 - Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Τριτανακοπή. - Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 741, 748 παρ. 3, 771 παρ. 3 και 586 παρ. 1, που κατά το άρθρο 741, το...
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β (“Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου”, όπως ο τίτλος προστέθηκε με το άρθρο 31 ν. 3604/2007) του ν. 2190/ 1920 “Θεσμικός Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών”, που προστέθηκε...
Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, 5 εδ. α’ , 7 παρ. 1, 8 και 13 του Ν. 3741/1929, “περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους”, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή...
Αγωγές από την πλευρά των τραπεζών κατά του Δημοσίου για δάνεια 3 δισ. ευρώ με κρατική εγγύηση. Σε ποιους δόθηκαν και γιατί κινητοποιήθηκαν οι συστημικοί όμιλοι. Πίεση για το θέμα και από την πλευρά των δανειστών.
Το σκεπτικό του Δικαστηρίου για την απόρριψη των ισχυρισμών της δανειολήπτριας - Τι αναφέρεται για τον έλεγχο καταχρηστικότητας του όρου για αποπληρωμή σε ευρώ ή ελβετικό φράγκο
Από τις διατάξεις των άρθρων 847, 848, 851 Α.Κ., 47 του ν.δ. της 17/7-13/8/1923 και 112 ΕΝ. Α.Κ. προκύπτει, ότι ο εγγυητής απαίτησης του δανειστή, για την καταβολή από μέρους του οφειλέτη, του καταλοίπου, που θα...
Από το άρθρο 14 του Συντάγματος συνάγεται ότι ο τύπος επιτελεί κοινωνικό λειτούργημα, ασκώντας καθήκοντα τα οποία ο ίδιος επιλέγει, βάσει της αποστολής του, που συνίσταται στην πληροφόρηση και τη σύμπραξη για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης....
Με την υπ' αριθμ. 664/2019 απόφασή του το Μονομελές Εφετείο Αθηνών διέταξε να καθαιρεθούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας από δώμα πολυκατοικίας , επιδικάζοντας χρηματική αποζημίωση σε ενοίκους της πολυκατοικίας, λόγω της ηθικής βλάβης την οποία υπέστησαν από την εγκατάσταση και...
Η προτεραιότητα δεν είναι απόλυτη, καθώς είναι προφανές ότι κάποτε δικαιούται να διέλθει από την διασταύρωση και ο μη έχων κατ' αρχήν προτεραιότητα Lawspot.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ