ΑΡΙΘΜΟΣ 578/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Eκμίσθωση αλλότριου πράγματος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από αυτή μόνο στα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή στον εκμισθωτή και στο μισθωτή. Δεν δικαιούται να αξιώσει το μίσθωμα ή...
ΑΡΙΘΜΟΣ 294/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Επικαρπία. Διπλή μεταγραφή. Επί μεταβίβασης της ψιλής κυριότητας ακινήτου με συμβολαιογραφικό έγγραφο με παρακράτηση της επικαρπίας από τον μεταβιβάζοντα υπέρ αυτού, χωρίς την ανωτέρω διπλή μεταγραφή,...
Η αντίθετη νομολογία του ΣτΕ δεν δεσμεύει το δικαστήριο, καθώς δεν δεν έχει ισχύ έναντι όλων Με απόφασή του το Ειρηνοδικείο Αθηνών (471/2020) έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη περί περικοπής δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος...
Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του από 16.9.2020 εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη α) την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55169/11-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3879) και...
ΑΡΙΘΜΟΣ 728/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Πώληση. Ελαττώματα ακινήτου. Μη άρτιο και οικοδομήσιμο ακίνητο. Yπαναχώρηση από τη σύμβαση της πώλησης.  - Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 534 ΑΚ...
Τι προβλέπεται για τη λειτουρία των δικαστηρίων έως το τέλος του 2020, την ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών, τα ένσημα και τις διοικητικές διαδικασίες Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 4722/2020.
Αριθμός 279/2020 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου. Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου είναι προσωρινή και περιορισμένη, δηλαδή δεν καταλύεται η ίδια η νομική προσωπικότητα...
Πηγή: adjustice.gr Αστική ευθύνη του Δημοσίου σε περίπτωση τραυματισμού μαθητή στο προαύλιο σχολείου εξαιτίας ανεπαρκούς και αναποτελεσματικής επιτήρησης από τους εκπαιδευτικούς. 14/09/2020 ΔΠΑ...
Αριθμός 319/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Εμπορικές μισθώσεις. Πραγματικό ελάττωμα του μισθίου. Αδυναμία χρήσης του μισθίου όπως συμφωνήθηκε, λόγω απαγόρευσης της χρήσης από δημόσια αρχή ή λόγω αδυναμίας χορήγησης ή και ανάκλησης...
Αριθμός C-224/19 και C-259/19 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Προδικαστική παραπομπή. Προστασία των καταναλωτών. Συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές. Ενυπόθηκα δάνεια. Καταχρηστικές ρήτρες. Ρήτρα βάσει της οποίας ο δανειολήπτης βαρύνεται με το...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ