Μία ακόμη απόρριψη αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ιδιώτη που είχε προσφύγει κατά του «κουρέματος» του 2012 Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο κανονισμός «Βρυξέλλες Iα» δεν έχει εφαρμογή για τον καθορισμό του κράτους μέλους, τα δικαστήρια του οποίου, έχουν διεθνή δικαιοδοσία...
Μη συμμόρφωση της Διοίκησης με ακυρωτική απόφαση δικαστηρίου σχετικά με καταβληθέν πρόστιμο μετά των σχετικών τόκων, γεννά αξίωση επιστροφής του, επιδιώξιμη με αγωγή. ΔΠΑ 13571/2018, 17ο Τμήμα Σε περίπτωση ακύρωσης πράξης...
Στα δικαστήρια «έσυρε» το κράτος οικογένεια από τη Λεμεσό η οποία γέννησε δίδυμα αλλά μια εβδομάδα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι με λάθος βρέφος. Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε ως «πρωτοφανής» από το δικαστήριο της Λεμεσού  που εξέδωσε σήμερα την απόφαση του και...
Εκδόθηκε απόφαση που χαρακτηρίζεται ως η πλέον τεκμηριωμένη υπέρ των συνταξιούχων. Στις 17 Δεκεμβρίου η... «μητέρα των δικών». Συντριπτική δικαστική ήττα υπέστη η Εθνική Τράπεζα με απόφαση για το Λογαριασμό Επικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ), που χαρακτηρίζεται...
Μία γυναίκα που υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία της αποζημιώνεται γι’αυτές. Με 1.100.000 ευρώ αποζημιώθηκε μία γυναίκα της οποίας το κεφάλι χτυπήθηκε και μέρος του προσώπου της έφυγε, από έκρηξη συσκευής σαντιγύς. Η δίκη για την αποζημίωση της γυναίκας έγινε μόλις...
Με την υπ’ αρίθμ. Α556/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκε η αγωγή που υπέβαλε κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δημοσιογράφος της Ρόδου με την οποία διεκδικούσε χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 50.000 ευρώ, ως ικανοποίηση, για την αποκατάσταση...
Ρυθμίσεις σχετικά με θέματα συνεταιριστικών μερίδων των αστικών συνεταιρισμών (Ν. 4583/2018) Αλλαγές στη νομοθεσία περί αστικών συνεταιρισμών (Ν. 1667/1986) Ρυθμίσεις σχετικά με θέματα συνεταιριστικών μερίδων των αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο πρόσφατα ψηφισθείς Νόμος 4583/2018. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με...
ΕιρΚρωπίας 188/2017 Σύσταση δουλείας οδού με έκτακτη χρησικτησία -. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 188/2017 Συγκροτήθηκε από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη Κρωπίας Κυριακή - Χαρίκλεια Παιδονόμου, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Ροϊνά. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Φεβρουαρίου 2017 για να δικάσει...
Περί του εάν για την μεταγραφή: α) τελεσίδικης  δικαστικής απόφασης αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής επί ακινήτου, ή β) των πρακτικών δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού με τα οποία  αναγνωρίζεται η κυριότητα επί ακινήτου, απαιτείται  η προσκόμιση   της δήλωσης – βεβαίωσης...
Τι πρέπει να περιλαμβάνει η ένορκη βεβαίωση - Δείτε σχετικό υπόδειγμα Με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει για τον τρόπο σύνταξης ένορκης βεβαίωσης Ειρηνοδικείου. Ειδικότερα, στην ένορκη βεβαίωση πρέπει να αναγράφονται: 1) Το ΑΦΜ του αιτούντος, 2) Πως παρίσταται ο αιτών και...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ