Η  άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας σύμβασης από έναν εργοδότη, δεν είναι απεριόριστη και ανέλεγκτη, αλλά υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 281 ΑΚ.. Το άρθρο αυτό του Αστικού Κώδικα αναφέρει ειδικότερα ότι η άσκηση ενός δικαιώματος απαγορεύεται...
Πηγή: humanrightscaselaw.gr ΣτΕ Ε΄ Τμ. 2688/2018 επταμ. Δικαίωμα ιδιοκτησίας - Ένδικη προστασία - Μέτρα περιοριστικά της ιδιοκτησίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος - Αξίωση αποζημίωσης - Υποχρέωση...
Χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 61.556,96 ευρώ, νομιμότοκα από την επομένη επίδοσης της αγωγής και έως την ολοσχερή εξόφληση, επεδίκασε με απόφαση, που εξέδωσε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, σε έναν κάτοικο Σορωνής, που υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα...
Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Texas όμως η Honda ετοιμάζεται να ασκήσει έφεση.
Με την υπ’ αρίθμ. 30/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου ανετράπη η πρώτη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία κρίθηκε υπαίτιο για υπεξαιρέσεις που τέλεσε με ιδιαίτερα τεχνάσματα ο πρώην διευθυντής του κεντρικού υποκαταστήματος της...
Μια απόφαση που έχει εξαιρετικά υψηλή νομική σημασία, αφού ξεπερνά τον τύπο και το γράμμα του νόμου για να εισέλθει στην ουσία και να δώσει καρπούς ζωής σε μια οικογένεια χτυπημένη από τη μοίρα, Το Εφετείο Αθηνών,...
Με την υπ’ αρίθμ. 1558/2018 απόφαση πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε η υπ’ αριθμ. 162/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου με την οποία απορρίφθηκαν οι εφέσεις που ασκήθηκαν για την ακύρωση της υπ΄αριθμ. 28/2012 απόφασης του...
Τα ασφαλιστικά μέτρα και το αίτημα για καταβολή αποζημίωσης σε δύο γυναίκες που έμειναν χήρες μετά τη ναυτική τραγωδία στην Αίγινα, το καλοκαίρι του 2016, εκδίκασε σήμερα το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά.  Κατά τη σημερινή δίκη αναβίωσαν...
Η διαθήκη είναι άκυρη όταν ο τρίτος δεν υποστήριζε μόνο το χέρι του διαθέτη, αλλά και το κατεύθυνε, ώστε η γραφική κίνηση να προέρχεται από τον τρίτο και όχι από το διαθέτη
Με την υπ’ αρίθμ. 477/2019 απόφαση, που εξέδωσε (προχθές), το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και βρίσκεται στο στάδιο της θεώρησης, το εμπορικό τμήμα του δικαστηρίου εκρίθη αναρμόδιο για να αποφανθεί επί της αγωγής που επανέφεραν τρεις Ροδίτες...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ