Αποζημιώσεις που ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ επεδίκασε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για θανάτους από καρκίνο συνεπεία της λειτουργίας του εργοστασίου Άστρασολ στα Λατσιά.Πρόκειται για νέα απόφαση του ίδιου δικαστηρίου που εξέτασε 22 αγωγές μετά την απόφαση δικαστηρίου που...
Συκοφαντική δυσφήμηση - Η απόφαση 487/2019 του Αρείου Πάγου ανατρέπει τα μέχρι πρόσφατα δεδομένα - Δεν θεωρούνται τρίτοι οι δικαστικοί λειτουργοί και οι γραμματείς Με νέα απόφασή του ο Άρειος...
Περίληψη ΜονΠρΑθ 1577/2015 (αδημ.) Στην υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα εκθέτει, ότι δυνάμει του ένδικου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσε από την εναγομένη ένα κατάστημα εντός εμπορικού κέντρου, αντί βασικού εγγυημένου μηνιαίου μισθώματος 500 ευρώ πλέον...
Ως γονείς, είστε υπεύθυνοι για την ανατροφή, την εκπαίδευση και την περιουσία των παιδιών σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα νομικής αντιπροσώπευσής τους. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η μητέρα ασκεί αυτόματα τη γονική...
 Greece  Πώς μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη; Ποια είναι τα δικαιώματα μου ως μάρτυρα; Είμαι ανήλικος/η. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;
ΜονΠρΑθ 5061/2019 Αγωγή προσβολής πατρότητας - Αναστολή προθεσμίας - Αναστολή παραγραφής -. Η αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση της αγωγής προσβολής πατρότητας, όπως και η παραγραφή των αξιώσεων λόγω της αναλογίας δικαίου...
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1721 παρ. 1 εδ. α ΑΚ, η ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν. Από τη διάταξη αυτή και το συνδυασμό της με τη διάταξη...
Μη στοιχειοθέτηση ευθύνης της Ρ.Α.Ε. από την καθυστέρηση έκδοσης απόφασης εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΠΑ 6416/2018)
Όρος συμβάσεως δανείου προβλέπει, ότι ο εγγυητής ενέχεται ως πρωτοφειλέτης και παραιτείται ανεπιφύλακτα από την ένσταση της δίζησης (αρ. 855 ΑΚ), όπως επίσης και από τις ενστάσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα αρ. 853, 858,...
Αριθμός 487/2019ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΕ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Διονυσία Μπιτζούνη, Βασιλική Ηλιοπούλου, Βασιλική Μπαζάκη - Δρακούλη και Μαρία Βασδέκη - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.…..  Στην προκειμένη περίπτωση...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ