Αριθμός 655/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Αδικοπραξία. Ιατρική αμέλεια. - Από τις διατάξεις των άρθρων 298, 299, 330 εδ. β' , 914 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η αδικοπρακτική...
ΑΠΟΦΑΣΗ Guravska κατά Λετονίας της 10.09.2020 (αριθ. 41553/18) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εύλογος χρόνος διάρκειας αστικών διαδικασιών σε αστική ιδιοκτησιακή διαφορά. Αποτελεσματικό εθνικό ένδικο...
Αριθμός 339/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Αναπροσαρμογή μισθώματος λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών. Στοιχεία που απαιτούνται για τη νομιμότητα και το ορισμένο της αγωγής αναπροσαρμογής μισθώματος ακινήτου. - Κατά την...
Τι προβλέπεται για τη λειτουργικά των δικαστηρίων έως το τέλος του 2020, την ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών, τα ένσημα και τις διοικητικές διαδικασίες Εκτενείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης περιλαμβάνει η τροπολογία...
Παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου η δυνατότητα των δικαστηρίων να δικάζουν συναινετικές προσημειώσεις χωρίς την παρουσία διαδίκων. Ουσιαστικά ώς 31 Οκτωβρίου   η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής: α) Η...
Αριθμός 698/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Απαγόρευση διάθεσης αντικειμένου. Προσωρινή διαταγή. Κατάσχεση. Ανατροπή της κατάσχεσης. Συνέπειες κατάσχεσης.  - Κατά μεν το άρθρο 175 εδάφ. α ΑΚ, η διάθεση ενός αντικειμένου...
Αριθμός 1438/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Σύμβαση εγγύησης. Έκταση ευθύνης του εγγυητή.  - Από το συνδυασμό των άρθρων 361, 847 και 851 του ΑΚ συνάγονται τα εξής: Με τη...
Αριθμός 213/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά ακατάσχετης απαίτησης. Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων.  -  Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν....
Μία πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση του Αρείου Πάγου Επιμέλεια: Δημήτρης Βέρρας Μπορεί μια εγκατάσταση κάμερας, που δεν λαμβάνει και αποθηκεύει δεδομένα εικόνας, να κριθεί ότι προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτου και να οδηγήσει σε...
Αριθμός 928/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Αποζημίωση και διαφυγόν κέρδος. Ποινική ρήτρα. Μείωση της ποινής.  - Από τη διάταξη του άρθρου 298 εδ. β' ΑΚ, το οποίο αποτελεί βασική...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ