Αριθμός 287/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου από το Δημόσιο. Ανακοπή κατά της δήλωσης του τρίτου.  - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 30, 32,...
Αριθμός 413/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Αδικοπραξία. Αποζημίωση. Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας. Έμμεση ζημία μετόχων.  - Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 914, 928 εδ....
Αριθμός 12/2020 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - Προϋποθέσεις για την αναγκαστική εκτέλεση προς παράλειψη ή ανοχή πράξης και συγκεκριμένα προς επιβολή της προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής, που έχουν απειληθεί με προηγούμενη...
Αριθμός 338/2019 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Λύση μίσθωσης. Αποζημίωση χρήσης μισθίου ακινήτου. Μείωση ποσού ποινικής ρήτρας. Αναζήτηση κοινόχρηστων δαπανών εκ μέρους του εκμισθωτή από τον μισθωτή, που παραμένει στο μίσθιο αυθαίρετα,...
Καμπάνα σε τράπεζα για παραπλάνηση πελάτη της σχετικά με την τοποθέτηση των καταθέσεων του σε επενδυτικά προϊόντα «έριξε» το Μονομελές Εφετείο της Λαμίας. Με την απόφασή του όχι μόνον δικαίωσε τον πελάτη, αλλά επέβαλε και στην τράπεζα...
Περίληψη ΣτΕ 1594/2020 (A΄ Τμήματος) Περίληψη ΣτΕ 1594/2020 (A΄ Τμήματος), σχετικά με την αστική ευθύνη νοσοκομείου (νπδδ) για θάνατο ασθενούς 16 ετών λόγω παραβίασης γενικώς παραδεδεγμένων κανόνων ιατρικής επιστήμης. Πρόεδρος: Σπ....
Αριθμός 47/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Εργατικό ατύχημα. Ευθύνη προστήσαντος και προστηθέντος. Εκτέλεση Δημοσίου Έργου.  ΕΥΔΑΠ. Πότε υπάρχει ευθύνη του εργολάβου.  - Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ,...
Αριθμός 259/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου από το ΕΦΚΑ. Αοριστία Κατασχετηρίου. Αρνητική Δήλωση. Έννοια ανακριβούς Δήλωσης. Στοιχεία ορισμένου ανακοπής κατά της Δήλωσης του τρίτου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.
Αριθμός 405/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Πλειστηριασμός. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Κατάταξη απαιτήσεων του Δημοσίου. Στοιχεία που απαιτούνται για το ορισμένο των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόμενοι με την...
Αριθμός 188/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Καταδολίευση δανειστών. Προϋποθέσεις γένεσης της αξίωσης προς διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Αφερεγγυότητα οφειλέτη.  - Από τις διατάξεις των άρθρων 939, 941, 942 και 943 του...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ