Κοινοποιήθηκε το ψηφισθέν νομοσχέδιο «Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
 e-ΘΕΜΙΣ |  March 12, 2019 Όπως προκύπτει από το άρθρο 73 παρ. 1 και 5 ΕισΝΚΠολΔ, δεν επιτρέπεται αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου όταν περάσουν έξι μήνες από την πράξη ή παράλειψη, που...
Με προσωρινή διαταγή του Α’ Τμήματος – Συμβουλίου Αναστολών του Αρείου Πάγου ανεστάλη εως την 2α Δεκεμβρίου 2019, ημέρα που θα συζητηθεί και η σχετική αίτηση της τράπεζας Πειραιώς, η εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 269/2019 απόφασης του...
1 Τι σημαίνει πρακτικά η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα; Η γονική μέριμνα αποτελεί δικαίωμα, αλλά και καθήκον των γονέων (λειτουργικό δικαίωμα). Περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου,...

Διαζύγιο

1 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έκδοσης διαζυγίου; Για τη λύση του γάμου με διαζύγιο απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση. (άρθρα 1438 επ. ΑΚ) Ειδικότερα ο γάμος λύνεται: Με συναινετικό...
1 Τι σημαίνουν στην πράξη οι όροι «διατροφή» και «υποχρέωση διατροφής»; Ποια πρόσωπα οφείλουν να καταβάλλουν διατροφή σε άλλα...
Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, 5 εδ. α’ , 7 παρ. 1, 8 και 13 του Ν. 3741/1929, “περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους”, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή...
Παρακώλυση σύγχρησης κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας - Απειλή για χρηματική ποινή πεντακοσίων ευρώ για κάθε παράβαση της απόφασης Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υποχρεώνει εναγόμενη, σε υπόθεση που αφορά σε διαφορά μεταξύ...
Ανίκανη να μεγαλώσει τα παιδιά της έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Γυθείου  μητέρα εναντίον της οποίας κατέθεσε και η ίδια της η μάνα. Το Δικαστήριο με την υπ.αριθμ.  22/2019 απόφασή του έδωσε την  αποκλειστική επιμέλεια των δύο ανήλικων...
ΕΦΕΤΕΙΟ Τόπος: ΛΑΡΙΣΗΣ Αριθ. Απόφασης: 35 Ετος: 2014 Περίληψη Κυριότητα – Ακίνητο – Παράγωγη κτήση κυριότητας – Διεκδικητική αγωγή – Αοριστία – Οροφοκτησία – Χρησικτησία -. Για παράγωγη κτήση κυριότητας ακινήτου (με κληρονομική διαδοχή...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ