Με την εγκύκλιο 10/2020 του e-ΕΦΚΑ, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020, σχετικά με την ασφάλιση στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ....
του Δ. Κατσαγάνη Κατά 7,3% έχουν μειωθεί τα έσοδα του e-EΦΚΑ σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο διοικητής του οργανισμού, δρ Χρήστος Χάλαρης.
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 4693/2020 "Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος»...
Από τον Ιανουάριο του 2021 θα αρχίσει η εξόφληση σε δόσεις των χρεών που γεννήθηκαν στην εποχή του κορονοϊού και του lockdown. Σύμφωνα με την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν...
Αλεξάνδρα Κλειδαρά Με αφορμή την πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την απασχόληση των συνταξιούχων, το Υπουργείο Εργασίας προχωράει στην ανακεφαλαίωση όλων των παρεμβάσεων του υπέρ του πρωτογενούς τομέα....
To υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε εγκύκλιο με θέμα την «1η Τροποποίηση της Εγκυκλίου παροχής διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ)». Δείτε την...
Εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 12 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ των επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων στις 30 Ιουνίου. Ειδικότερα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη...
Χάος με τις παράλληλες συντάξεις αποκαλύπτεται στα Tαμεία, παρά τις σαφείς οδηγίες που έχει εκδώσει το υπουργείο Εργασίας για την επίσπευση των αποφάσεων με βάση τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου. Πάνω...
Με την εγκύκλιο 27 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις τουάρθρου 48 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α’/28-2-2020) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις » με τις οποίες προβλέπεται από 1/6/2020 μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένου που αφορούν...
Με την εγκύκλιο 26/2020 του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/25.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε και ισχύει, με...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ