Μία σπουδαία απόφαση εξέδωσε πρόσφατα το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας αναφορικά με το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 35/2019 απόφασή του όπως αναφέρει το epoli.gr. δικαίωσε συμβασιούχους, που απασχολούνταν από το Ν.Π.Δ.Δ. του...
Αορίστου Χρόνου κατατάσσονται με Προσωρινά Εκτελεστή πρωτόδικη Δικαστική ΑΠΟΦΑΣΗ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1473 /2019 διαδικασίας Εργατικών Διαφορών)  τρεις συμβασιούχοι, εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Κατερίνης. Με μόλις πρόσφατα δημοσιευθείσα  απόφαση του το ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)...
Ριζικές αλλαγές στο «τοπίο» των συμβάσεων στο Δημόσιο φέρνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο έφερε σε δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα. Και αυτό γιατί πέραν από τις υφιστάμενες πάσης φύσεως συμβάσεις πλήρους...
Δεν είναι δυνατή η μετάταξη δημοτικού υπαλλήλου με διοικητική πράξη από την Δ.Ε. στην Π.Ε. κατηγορία, αναδρομικά από τον χρόνο απόκτησης του αλλοδαπού τίτλου σπουδών ή από άλλο χρονικό σημείο πριν την δημοσίευση στο ΦΕΚ της διοικητικής...
Θετική ήταν η ανταπόκριση του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου στο αίτημα του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γιώργου Πατούλη να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πολιτών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους, για ευνοϊκή ρύθμιση των...
Σε Δημόσια Διαβούλευση έχει τεθεί το αναπτυξιακό νομοσχέδιο και μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αλλαγές στο καθεστώς των συμβάσεων και της μερικής απασχόλησης. Αναλυτικά: Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α’101) όπως ισχύει μετά...
Σε γνωμοδότηση του, το Ε΄ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Ν.Σ.Κ.), απαντά στο ερώτημα: «ΕΑΝ ΩΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 77 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ...
Την άρση του φορολογικού απορρήτου προκειμένου να εντοπίζονται και να κατάσχονται εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που έχουν αφήσει απλήρωτες οφειλές τους προς ασφαλιστικά ταμεία, δημόσια νοσοκομεία, δήμους και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (φορείς της Γενικής...
3. Επειδή, κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων, ερμηνευομένων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 73 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (π.δ. 331/1985, Α΄116) και του άρθρου 8 παρ. 4 του ν.δ. 4486/1965 «Περί τροποποιήσεως...
Πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζει ο νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος προκειμένου να ασκήσει, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντά του

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ