Μνημειώδης απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνει συμβασιούχους καθαριότητας του Δήμου Καλλιθέας, που έχουν συμμετάσχει στην προκήρυξη 3Κ/2018, αλλά δεν περιλήφθηκαν στους προσωρινούς πίνακες, και διατάσσει το Δήμο Καλλιθέας να συνεχίσει να τους απασχολεί. Το πρωτοφανές όμως της συγκεκριμένης υπ’...
Τη διαδικασία που ένας δημοτικός υπάλληλος μπορεί να αιτηθεί την ανάκληση μετάταξης που έχει ζητήσει ο ίδιος, περιγράφονται στον ισχύον Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Συγκεκριμένα: Ερώτηση: Μόνιμος υπάλληλος, ο οποίος είναι διορισμένος σε Δήμο, έχει κάνει αίτηση μετάταξης από το Δήμο...
Αλλαγή στο εκλογικό σύστημα από τις επόμενες εκλογές - Σε 8 εκλογικές περιφέρειες πλέον ο Νομός Αττικής Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4555/2018 για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πλήρη τίτλο: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της...
Τι ισχύον καθεστώς για την μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία, δίνεται στο παρακάτω πλαίσιο με βάσει τη νομοθεσία. Ειδικότερα: Ερώτηση: Η παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 ισχύει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους (Ν. 3584/2007) ή μόνο για τους...
Αλλαγές στον πειθαρχικό έλεγχο αιρετών της Αυτοδιοίκησης φέρνει το νομοσχέδιο «Κλεισθένης 1» του υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιώντας τις σχετικές διατάξεις του «Καλλικράτη». Αναλυτικότερα, οι προβλέψεις του προωθούμενου νομοσχεδίου είναι οι εξής: ΤΜΗΜΑ Γ’ ΕΥΘΥΝΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Άρθρο 121 Αστική ευθύνη...
Τα «παραθυράκια» για έξοδο στη σύνταξη δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων είναι πολλά, αρκεί να γίνει σωστός υπολογισμός, να υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις στο συνταξιοδοτικό νόμο και να γίνουν οι «καθοριστικές» κινήσεις (όπως για παράδειγμα εξαγορά ενσήμων). Παρακάτω παρουσιάζουμε τρεις περιπτώσεις,...
Ανάλογο ποσό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται και σε εργαζόμενους μερικής απασχόλησης. Αυτό καταγράφεται στην ερμηνευτική ερμηνευτική εγκύκλιος 33 που επεξηγεί την εφαρμογή του ν. 4483/2017 (πολυνομοσχέδιο): «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)....
Αφορά 11 εργαζόμενους Καθαριότητας του Δήμου Ν. Ηρακλείου Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαιώθηκαν δικαστικά, έντεκα (11) εργαζόμενοι Καθαριότητας στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ν. Ηρακλείου, οι οποίοι αναγνωρίστηκε από το Δικαστήριο ότι συνδέονται με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο με...
Εκδόθηκε η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει της οποίας παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2017, σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων, που θα δουν κατά 60% μείωση των ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών τους. Μεταξύ διευκρινίσεων...
Tη διεύρυνση των ΒΑΕ και στους μόνιμους και δόκιμους υπαλλήλους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ αλλά και τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων των ΟΤΑ προβλέπει το άρθρο 98 του Πολυνομοσχεδίου για τους ΟΤΑ. Συγκεκριμένα:   ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ