Ειρηνοδικείο Δύμης αρ.απόφασης 3/2018 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). Α' δημοσίευση Legalnews24.gr. Συγκροτήθηκε από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Μαρία Ευαγγελοδήμου. Δικηγόρος αιτούντος Χρήστος Τζαβάρας. Περίληψη: Aδυναμία αιτούντος άσυλο προσκόμισης πιστοποιητικού αγαμίας για την τέλεση πολιτικού γάμου. Άρνηση Δήμου να χορηγήσει άδεια λόγω έλλειψης...
Σε τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλη, ρυθμίζονται ζητήματα αναδοχής οφειλών επιχειρήσεων ΟΤΑ α’ βαθμού και διευκρινίζεται το πλαίσιο των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων καθώς και το καθεστώς κατά το οποίο ο Δήμος καθίσταται μοναδικός υπόχρεος στην καταβολή των...
Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίζονται οι αποδοχές δημάρχου,...
Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το νέο σύστημα, η αξιολόγηση των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα γίνεται από τριμελές όργανο του φορέα που έχει ζητήσει να δεχτεί υπαλλήλους για την κάλυψη των κενών του. Το όργανο αυτό θα...
Οι Δημόσιοι υπάλληλοι που λαμβάνουν τα επιδόματα από τα Βαρέα Ανθυγιεινά έρχονται αντιμέτωποι με περικοπές στο ποσό του επιδόματος ή μπορεί ακόμη και να βγουν από το καθεστώς με τις αλλαγές που θα έρθουν και να έχουν έτσι απώλεια...
Το 18σελιδο πόρισμα ΠΟΡΙΣΜΑ της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής για τη «χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» παρέδωσε κατά τη σημερινή τους συνάντηση στον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Κατά τη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν επίσης μέλη της ΕΕ...
Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε το Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ, μετά την ψήφιση του στη Βουλή, και πλέον μπαίνουν σε εφαρμογή οι σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ΟΤΑ που απορρέουν από τα 140 άρθρα του και τις τροπολογίες του. Το Πολυνομοσχέδιο είναι πλέον νόμος του Κράτους (ν. 4483) και...
Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνέχεια εγγράφων του και στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ενεργειών του για την ομαλή μετάβαση των υπηρεσιών Ληξιαρχείου των Δήμων στη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ), έχοντας υπόψη ότι το περιβάλλον χρήστη του υποσυστήματος...
Η πρόβλεψη του άρθρου 285 του Κ.Δ.Κ., περί της ανυπαρξίας βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους (δημοτική ενημερότητα), προκειμένου να χορηγηθεί από αυτούς οποιασδήποτε μορφής άδεια, εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις αλλά και σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ιδρύσεως και...
Ποιος είναι ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης για 30.000 υπαλλήλους του Δημοσίου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ποια τα αγκάθια που υπάρχουν για μετατροπή των εργασιακών σχέσεών τους σε αορίστου χρόνου Από τoν Νίκο Β. Τσίτσα Στην τελική ευθεία έχει...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ