Αρχική Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες

Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες

Λεπτομερής μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει τις επιρροές της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) ιδίως ως προς την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τη λειτουργία του αντίστοιχου Ενωσιακού δικαιοδοτικού οργάνου (UPC). Ποιες...
Δεν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Piaggio επί του σκούτερ Vespa LX Με απόφασή το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι δεν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Piaggio επί του...
Ενδέχεται να εμπίπτουν στην έννοια του “εργου” - Ωστόσο, για να προστατευθούν βάσει του δικαιώματος του δημιουργού δεν αρκεί να παράγουν μόνο αισθητικό αποτέλεσμα Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις...
Ηλεκτρονικά θα γίνεται πλέον η κατάθεση αιτήσεων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2810/Β΄/04.07.2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΑΕΞ465ΧΙ8-ΔΞΕ) η...
Στη διάθεση του κοινού και των συνεργατών η νέα εφαρμογή Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, από...
Την 25-10-2018 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Τ-359/17 απόφαση του ΓενΔικΕΕ, που αφορά στην αντιδικία μεταξύ δύο αλυσίδων Supermarkets, της γερμανικής Aldi Einkauf GmbH & Co και της βουλγαρικής Aldo Supermarkets, αναφορικά με το δικαίωμα της πρώτης να...
Αλλαγές στο σύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα με έμφαση στη βιομηχανική ιδιοκτησία και την καινοτομία - Συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας Lawspot.gr Στη Βουλή βρίσκεται...
Νέα δικαστική ήττα υπέστη στη Γερμανία η Αpple, από την αμερικανική εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Qualcomm . Το γερμανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η γνωστή αμερικανική εταιρεία κατασκευής κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών δεν έχει το δικαίωμα να πουλάει στη Γερμανία τα...
Φρέσκια και ενδιαφέρουσα απόφαση του ΔΕΕ επί των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων C‑85/16 P και C‑86/16 P, που αφορούν την αίτηση διεθνούς καταχωρίσεως ως σήματος, με προστασία που επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της λεκτικής ένδειξης Kenzo Estate για προϊόντα οίνου και...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ