Αρχική Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες

Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες

Μελέτη από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) σε συνεργασία με τη EUROPOL Μία ενδιαφέρουσα μελέτη αναφορικά με τα εγκλήματα Διανοητικής Ιδιοκτήσίας και τη διασύνδεσή τους με άλλα...
Η απόφαση T‑503/19 του ΓενΔικΕΕ από 13.05.2020 πραγματεύεται το ζήτημα, εάν ένα διαφημιστικό σλόγκαν μπορεί να κατοχυρωθεί ως σήμα προς διάκριση των προιόντων και υπηρεσιών της διαφημιζόμενης επιχείρησης. Το ζήτημα δεν είναι νέο, εφόσον συναντάται παλαιότερη νομολογία των...
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) δημοσίευσε ένα αναθεωρημένο έγγραφο ζητημάτων σχετικά με την πολιτική διανοητικής ιδιοκτησίας και την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Το έγγραφο εκδόθηκε στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων του Οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη...
Στήριξη των Επιχειρήσεων και των Εφευρετών με φορολογικά κίνητρα Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την προστασία των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων, προχώρησε στην αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που...
Η απόφαση αφορά στο ίδιο σύστημα (DABUS) που είχε απασχολήσει νωρίτερα την ΕΕ Το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ απέρριψε τις αιτήσεις για δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στις οποίες ως εφευρέτης είχε...
Αναστολή προθεσμιών στον ΟΒΙ κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 38 της από 20.03.2020 ΠΝΠ Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει το κοινό ότι ισχύουν οι κάτωθι ρυθμίσεις : 1....
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 71/20-3-2020 ο Ν. 4679/2020, με τον οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικόδίκαιο η Οδηγία 2015/2436/ΕΕ «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων».  Με τον νέο νόμο ρυθμίζεται η καταχώριση νέων...
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναφορικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 2020, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει τους δικαιούχους κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, ότι τα δικαιώματά τους συνεχίζουν...
Πότε αντιβαίνει μία τέτοια συμφωνία μεταξύ του κατόχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και του παρασκευαστή γενόσημων φαρμάκων στο ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού; Με την εκδοθείσα στις 30-01-2020 απόφασή του επί της υπόθεσης Generics (UK) κ.λπ. (C-307/18), η...
Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης αποφάσισαν να εκδώσουν και να διαθέσουν τα εγχειρίδια των μαθημάτων που διδάσκουν χωρίς κόστος, καταρχήν για τους φοιτητές τους, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο. Παρόλο που τα βιβλία...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ