Αρχική Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες

Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες

Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης αποφάσισαν να εκδώσουν και να διαθέσουν τα εγχειρίδια των μαθημάτων που διδάσκουν χωρίς κόστος, καταρχήν για τους φοιτητές τους, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο. Παρόλο που τα βιβλία...
Η απάντηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε αίτηση με εφευρέτη σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ - EPO) απέρριψε δύο αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις οποίες ως εφευρέτης...
Λεπτομερής μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει τις επιρροές της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) ιδίως ως προς την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τη λειτουργία του αντίστοιχου Ενωσιακού δικαιοδοτικού οργάνου (UPC). Ποιες...
Δεν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Piaggio επί του σκούτερ Vespa LX Με απόφασή το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι δεν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Piaggio επί του...
Ενδέχεται να εμπίπτουν στην έννοια του “εργου” - Ωστόσο, για να προστατευθούν βάσει του δικαιώματος του δημιουργού δεν αρκεί να παράγουν μόνο αισθητικό αποτέλεσμα Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις...
Ηλεκτρονικά θα γίνεται πλέον η κατάθεση αιτήσεων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2810/Β΄/04.07.2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΑΕΞ465ΧΙ8-ΔΞΕ) η...
Στη διάθεση του κοινού και των συνεργατών η νέα εφαρμογή Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, από...
Την 25-10-2018 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Τ-359/17 απόφαση του ΓενΔικΕΕ, που αφορά στην αντιδικία μεταξύ δύο αλυσίδων Supermarkets, της γερμανικής Aldi Einkauf GmbH & Co και της βουλγαρικής Aldo Supermarkets, αναφορικά με το δικαίωμα της πρώτης να...
Αλλαγές στο σύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα με έμφαση στη βιομηχανική ιδιοκτησία και την καινοτομία - Συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας Lawspot.gr Στη Βουλή βρίσκεται...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ