Οι προσφεύγοντες κατά των αποφάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει να ενημερώνονται για την ταυτότητα των ιατρών μελών τους
Αθήνα  15/7/2019 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4964ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλεί τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας να προβούν άμεσα στην εκπλήρωση της υποχρέωσης ορισμού υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) Με αφορμή...
Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο σημαντική για την ψυχική υγεία από τη θεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή», σύμφωνα με τον Dainius Pūras, ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την υγεία «Η λιτότητα, η ανισότητα και η εργασιακή...
Συντρεχόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος και κατ’ εκτίμηση της σοβαρότητας των παραβάσεων Πρόστιμο – Ιατροί Ε.Ο.Π.Π.Υ – Αναστέλλεται εν μέρει το μέτρο προσωρινού αποκλεισμού παροχής υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Π.Υ, συντρεχόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος και...
Ευρ. Ελεγκτικό Συνέδριο: «Οι ασθενείς της ΕΕ δεν επωφελούνται ακόμα από τις δράσεις που προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο» Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Η διαχείριση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ πρέπει να...
Σε άμεση και δη δραστική αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής τους κάλεσε τις κυβερνήσεις ο Αντόνιο Γκουτέρες, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές ρυπογόνων αερίων και να αποτραπεί η περαιτέρω ρύπανση της ατμόσφαιρας, αλλά και η άνοδος της θερμοκρασίας...
Η υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω της κλιματικής αλλαγής ήδη έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και η κατάσταση θα επιδεινωθεί στο μέλλον, προειδοποιεί μια νέα επιστημονική έκθεση 27 εθνικών Ακαδημιών της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων είναι...
Τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που "οδηγούν" στην ασφαλιστική ικανότητα, δηλαδή στην πρόσβαση στην ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη, ξεκαθαρίζει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε χθες ο ΕΦΚΑ, κατ΄ εφαρμογή διάταξης την οποία πέρασε η κυβέρνηση μαζί με το νομοσχέδιο των "120...
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε πριν λίγες μέρες το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στο σχετικό νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η μεταρρύθμιση του...
Τι προβλέπεται για τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών και τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) Μία σειρά προβλέψεων για...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ