Περίληψη  – Επειδή με την 1825/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς έχει ακυρωθεί ως μη νομίμως αιτιολογημένη η απόφαση αναδασώσεως για το τμήμα Ε2 της επιμάχου εκτάσεως, η απόφαση δε αυτή, του Διοικητικού Εφετείου...
Λύση που θα «ξεμπλοκάρει» την εξέταση των περίπου 170.000 αντιρρήσεων που έχουν κατατεθεί από πολίτες για τους δασικούς χάρτες αναζητεί το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε από το υπουργείο πρότεινε να υποστηριχθούν οι Διευθύνσεις Δασών στο...
Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση, ως «σημαντική εξέλιξη» αποτελεί η έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση που καθορίζει τις αρχές και τις κατευθύνσεις της δασικής πολιτικής για την περίοδο 2018-2038 και προσδιορίζει τους στόχους, τους αναγκαίους...
ΔΕφΑθ 2374/2019 (Ακυρωτικός Σχηματισμός, Τμήμα Γ): Ακύρωση απόφασης Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση στη θέση «Λόφος Κόκκου» περιφέρειας Δήμου Γαλατσίου Νομού Αττικής. - Ανεπαρκώς αιτιολογημένη η απόφαση."...Mε την προσβαλλόμενη απόφαση η επίδικη...
4. Επειδή,  σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3889/2010, όλες οι πράξεις, με τις οποίες κυρώνονται οι αναρτηθέντες δασικοί χάρτες, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, κατά των οποίων χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπόκεινται, επομένως,...
Τελευταία παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή αντιρρήσεων κατά αναρτημένων δασικών χαρτών.Η παράταση αυτή αφορά στις περιοχές όπου οι δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν από 19.10.2018 έως 01.03.2019 και περιλαμβάνει και όσες...
Περίληψη -Από την διάταξη του άρθρου 114 παρ. 5 του ν. 1892/1990» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 2145/1993» συνάγεται ότι η προβλεπόμενη από αυτό ειδική αποζημίωση αποτελεί διοικητική κύρωση...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΝ Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), κ....
Ατιμέτωποι με τον κίνδυνο της μπουλντόζας φαίνεται πως βρίσκονται κτίσματα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του "Ελεύθερου Τύπου", κινδυνεύουν όσα κτίσματα βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων σε αναδασωτέες εκτάσεις.
Στον αέρα κινδυνεύουν να βρεθούν οι δασικοί χάρτες σε πολλές περιοχές της χώρας μετά το νέο πλήγμα που δέχτηκε η όλη διαδικασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμόν 1411/2019 απόφαση του κατά την οποία το ανώτατο...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ