Χάρη Φλουδόπουλου Οι διακοπές ρεύματος θα... κοστίζουν περισσότερο στο διαχειριστή του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, όπως προβλέπει σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία αφορά στο νέο χάρτη υποχρεώσεων του Διαχειριστή...
Με την υπουργική απόφαση  34077/2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου από της 20.03.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τους περιορισμούς ως προς την πώληση αγαθών. Αναλυτικά η...
Συνήγορος του Καταναλωτή Δελτίο Τύπου Προστασία καταναλωτών κατά τις ηλεκτρονικές αγορές Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” γίνεται το τελευταίο διάστημα αποδέκτης πολύ μεγάλου αριθμού έγγραφων αναφορών και...
Μια ενδιαφέρουσα απόφαση εξέδωσε το ΔΕΕ την 12-3-2020 στην υπόθεση C‑583/18, σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ ως προς τις συμβάσεις μεταφοράς επιβατών. Ως γνωστόν η Οδηγία θεσπίζει δικαιώματα για τους καταναλωτές στα πλαίσια συμβάσεων...
"Ο επιχειρηματικός κόσμος και η γενική αβεβαιότητα που επικρατεί δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αποκλίνουσες ή/και παραβατικές συμπεριφορές, όπως υπερβολικές ανατιμήσεις ή παράνομες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων εις βάρος των καταναλωτών και του δημοσίου συμφέροντος". Αυτό υπογραμμίζει η...
Σύμφωνα με Απόφαση του ΔΕΕ στις 26.3.2020 στην υπόθεση C-66/19 JC κατά Kreissparkasse Saarlouis , οι συμβάσεις καταναλωτικής πίστης πρέπει να προσδιορίζουν με τρόπο σαφή και ευσύνοπτο τις ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν τον υπολογισμό της προθεσμίας...
To ΔΕΕ με Απόφαση του στις 11.3.2020 στην υπόθεση C-511/17 Györgyné Lintner κατά UniCredit Bank Hungary Zrt, έκρινε ότι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ο καταναλωτής προβάλλει την καταχρηστικότητα ορισμένων συμβατικών ρητρών υποχρεούται να ελέγξει με δική του πρωτοβουλία άλλες ρήτρες της συμβάσεως, εφόσον οι...
Αποφάσεις για ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως διανοητική ιδιοκτησία, προστασία καταναλωτών και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Θεματικό δελτίο στην ελληνική γλώσσα με μία συνολική επισκόπηση της νομολογίας του σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο εξέδωσε το Δικαστήριο...
Ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά τη συμφωνία των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, και Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα...
Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι επιβάτης αεροπορικής μεταφοράς που έλαβε αποζημίωση λόγω ματαίωσης της πτήσης και αποδέχθηκε μεταφορά με εναλλακτική πτήση δικαιούται αποζημίωση λόγω της καθυστέρησης της εναλλακτικής πτήσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ