Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 86/20Λουξεμβούργο, 9 Ιουλίου 2020 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-698/18 και C-699/18, SC Raiffeisen Bank SA κατά JB και BRD Groupe Société Générale SA κατά...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες για παραβάσεις κατά της Ελλάδας λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών και βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο Ευρωπαϊκών κυρώσεων και προθεσμία δύο μηνών από...
Ο μεγαλύτερος άμεσος αντίκτυπος στο κόστος των πληρωμών, που προέρχεται από την πανδημία, ήταν η «μετανάστευση» των καταναλωτών από μετρητά σε κάρτες, λόγω του φόβου της μόλυνσης. Αυτό αποτυπώθηκε ιδιαίτερα σε ανέπαφες πληρωμές, οι οποίες αυξήθηκαν στην...
Διιαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για τα κουπόνια ως μόνη μορφή αποζημίωσης - Παράβαση και της Οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και της...
Τι προβλέπεται για τα δίκτυα 5G - Επεκτείνεται ο ορισμός των «υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» καλύπτοντας και τις εφαρμογές αποστολής μηνυμάτων (over the top) Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με...
Για πρώτη φορά κανόνες συλλογικών αγωγών σε επίπεδο ΕΕ - Ποιους τομείς αφορά - Καθιερώνεται η αρχή «ο ηττημένος πληρώνει» Οι καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται καλύτερα σε περιπτώσεις «μαζικής βλάβης»Οργανισμοί ή δημόσιοι φορείς θα...
Ένας πολύ χρήσιμος Οδηγός για online επιχειρήσεις με κατευθύνσεις και πρακτικά παραδείγματα - Αύξηση 171% των ηλεκτρονικών πωλήσεων τον Απρίλιο σε σχέση με το ίδιο διάστημα το 2019 Τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού...
Πολλές αναφορές καταναλωτών σχετικά με την ιδιαίτερα υψηλή χρέωσή τους για κλήσεις προς τον πενταψήφιο αριθμό (11770) της ΔΕΗ Έγγραφη Σύσταση σχετικά με τις αυξημένες χρεώσεις τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε...
Φρέσκια απόφαση από το ΔΕΕ ερμηνεύει τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα του καταναλωτή και δη τις διατάξεις αυτής που αφορούν το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρεί εντός 14 ημερών αναιτιολόγητα από καταναλωτική σύμβαση. Το...
Διοικητικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ επιβλήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε ασφαλιστική εταιρεία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή.Πρόκειται, συγκεκριμένα,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ