Αριθμός C-224/19 και C-259/19 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Προδικαστική παραπομπή. Προστασία των καταναλωτών. Συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές. Ενυπόθηκα δάνεια. Καταχρηστικές ρήτρες. Ρήτρα βάσει της οποίας ο δανειολήπτης βαρύνεται με το...
Δικαστήριο ΕΕ: Συντρέχει ευθύνη του αερομεταφορέα λόγω αμέλειας του προσωπικού του ξενοδοχείου; Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 4-09-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι η...
Απόφαση Δικαστηρίου της ΕΕ για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός ΕΕ Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 4-09-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε...
Δικαστήριο ΕΕ: Οι επιβάτες μπορούν να αξιώσουν την προβλεπόμενη από το δίκαιο της ΕΕ αποζημίωση στο εθνικό νόμισμα του τόπου κατοικίας τους Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις του κοινού σχετικά με τέσσερις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τους καταναλωτές, τις οποίες η Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει το 2020 και το 2021....
Η πανδημία έφερε μαζί της νέα ήθη και συνήθειες και επηρέασε, μεταξύ άλλων, και τις καθημερινές χρηματικές συναλλαγές. Οι πληρωμές στα σούπερ-μάρκετ, σε καταστήματα ή σε εστιατόρια με κάρτα σημείωσαν αύξηση. Όμως σύμφωνα με δημοσίευση στο περιοδικό...
Δικαστήριο ΕΕ: Προστασία των καταναλωτών - Αποτελέσματα της κηρύξεως της ακυρότητας των εν λόγω ρητρών - Εξουσίες του εθνικού δικαστηρίου - Δικαστικά έξοδα Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με...
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 86/20Λουξεμβούργο, 9 Ιουλίου 2020 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-698/18 και C-699/18, SC Raiffeisen Bank SA κατά JB και BRD Groupe Société Générale SA κατά...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες για παραβάσεις κατά της Ελλάδας λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών και βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο Ευρωπαϊκών κυρώσεων και προθεσμία δύο μηνών από...
Ο μεγαλύτερος άμεσος αντίκτυπος στο κόστος των πληρωμών, που προέρχεται από την πανδημία, ήταν η «μετανάστευση» των καταναλωτών από μετρητά σε κάρτες, λόγω του φόβου της μόλυνσης. Αυτό αποτυπώθηκε ιδιαίτερα σε ανέπαφες πληρωμές, οι οποίες αυξήθηκαν στην...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ