fbpx
10.3 C
Athens
Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, 2021
Πώς εκτελούνται αξιώσεις π.χ. διατροφής εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου οφειλέτη του καθ’ ου (π.χ. από οφειλόμενους μισθούς). Μπορώ να κατάσχω απαιτήσεις διατροφής για διάστημα που έπεται την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο και τον καθ’ου; Οι απαντήσεις...
To Newsauto.gr δημοσιεύει έναν χρήσιμο online οδηγό για την δημιουργία Υπεύθυνης Δήλωσης χωρίς την μετάβαση σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Ο κορωνοϊός και οι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών μεταξύ των οποίων και οι διαδικασίες...
Τρία θα είναι τα κριτήρια επιλογής γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών, με το μεγαλύτερο ποσοστό μοριοδότησης να αποδίδεται στους τίτλους σπουδών που κατέχουν οι υποψήφιοι. Η αξιολόγηση αφήνεται… εκτός, εφόσον έχει προκύψει η «εμπλοκή» με την ΑΔΕΔΥ να έχει κηρύξει...
Αλλαγές στις μετατάξεις υπαλλήλων των ΚΕΠ και των δήμων, επανακαθορισμό των κλάδων και των ειδικοτήτων που προορίζονται ως προϊστάμενοι των ΚΕΠ αλλά και σύσταση ενός συμβούλου στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προβλέπεται σε ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ που, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, είχε κατατεθεί στο ν/σ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» και...
Νέα δεδομένα δημιουργούνται πλέον στις σχέσεις του Δημοσίου με τους συμβασιούχους καθώς με την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης καταργούνται δύο περιορισμοί του Π.Δ. Παυλόπουλου 164/2004 που ισχύουν ως κανόνες στις εργασιακές σχέσεις του κράτους...
Εκκίνηση στη νέα ψηφιοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων ετοιμάζεται να δώσει στις 5 Μαΐου 2018 το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η απόδοση περίπου 250.000 εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση θα «μετρηθεί» με το νέο σύστημα, με τη σχετική πλατφόρμα να αναρτάται...
Όλο το Δημόσιο χωράει στην οθόνη του υπολογιστή των πολιτών. Με ένα κλικ οι πολίτες επισκέπτονται 14 υπουργεία, 32 φορείς και οργανισμούς, 3 Ανεξάρτητες Αρχές, υποβάλουν ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του taxisnet, ενώ σε δοκιμαστική λειτουργία έχει τεθεί...
ια την εκπροσώπηση εντολέως από δικηγόρο χρειάζεται να προσκομίζει νομιμοποιητικά έγγραφα ή αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων   Το παραπάνω ζήτημα δημιουργήθηκε με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον ΕΦΚΑ,...
Το Νομικό Συμβούλιο του κράτους γνωμοδότησε σχετικά με επιδόματα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών δημοσίων υπαλλήλων, σε μια σειρά από περιπτώσεις όπου ζητήθηκε υπηρεσιακά κατά πόσο αυτά είναι νόμιμα (έλεγχος γνησιότητας) ή θα πρέπει τα επιδόματα αυτά να ανακληθούν. Ταυτόχρονα, παραθέτει...
Με το υπ’ αριθ. 2/83683/ΔΕΠ/19.06.2018 έγγραφό του, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απαντά σε ερώτημα που του τέθηκε σχετικά με την αριθμ. 48/2017 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα, με την οποία υπενθυμίζουμε ότι είχε κριθεί...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com