Απορρίφθηκαν από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ δύο προσφυγές της Κύπρου για το χαλούμι και καλείται να πληρώσει και δικαστικά έξοδα Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε χθες δύο προσφυγές της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη χρήση του όρου Χαλούμι...
Η υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών έστειλε έγγραφο στην βουλή με το οποίο δίνει διευκρινίσεις και απαντά σε επίκαιρο ερώτημα βουλευτή, σχετικά με τα σήματα και τις εμπορικές επωνυμίες μετά την συμφωνία των Πρεσπών με την Βόρεια Μακεδονία. Ως προς τις...
Φρέσκια και ενδιαφέρουσα απόφαση του ΔΕΕ επί των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων C‑85/16 P και C‑86/16 P, που αφορούν την αίτηση διεθνούς καταχωρίσεως ως σήματος, με προστασία που επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της λεκτικής ένδειξης Kenzo Estate για προϊόντα οίνου και...
Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Σημάτων για την πληροφόρηση των καταθετών/ δικαιούχων σημάτων σχετικά με την επεξεργα­σία προσω­πικών δεδομένων Δελτίο Τύπου Κανονισμός ΕΕ/2016/679 προστασία προσωπικών δεδομένων Στις 25 Μαϊου 2018 τίθεται σε εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2016/679 «για την προστασία των...
- Πτώχευση. Κατάσχεση σήματος. Στην πτωχευτική εκποίηση δεν υφίσταται επισπεύδων την εκτέλεση, στον οποίο τελολογικά αποβλέπει η διάταξη του άρθρου 1022 ΚΠολΔ, ενώ, αντίστοιχα, λόγω της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης, δεν νοείται κατάσχεση στοιχείου της περιουσίας του οφειλέτη προς ικανοποίηση του...
Χάνεται η αποκλειστικότητα εμφιάλωσης ελληνικών αποσταγμάτων Μη αναστρέψιμη φαίνεται να είναι η κατάργηση της υποχρέωσης εμφιάλωσης προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη εντός της περιοχής της γεωγραφικής ένδειξης στο πλαίσιο της αλλαγής του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά, εξέλιξη που εγκυμονεί...
Με την 1152/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 15ο Μονομελές), το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή ανώνυμης εταιρείας κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης από τον Περιφερειάρχη Αττικής ενδικοφανούς προσφυγής επί αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής με την οποία επεβλήθη σε βάρος της πρόστιμο...
Με την απόφαση 1710/51865/4.4.2018 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Στην περίπτωση των ενδείξεων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4492/2017 αναγράφονται όλες οι χώρες αναλυτικά,...
Η Ιταλία πέτυχε την ακύρωση εμπορικού σήματος επειδή αντίκειται στη δημόσια τάξη Την ακύρωση της  καταχώρισης του σήματος «La Mafia se sienta a la mesa» ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέτυχε η Ιταλία, με το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρίνει...
Νομοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας με σκοπό την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ