Αρχική Δικαστές - Δικαστήρια

Δικαστές - Δικαστήρια

Ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία του εξέδωσε το Εφετείο Αθηνών. Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται: Έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202 ΚΥΑ, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε το μέτρο της εν μέρει προσωρινής...
Με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2033/Β/28.5.2020) αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η επανέναρξη από 1.6.2020 της λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας.  Ως προς τον τρόπο επαναλειτουργίας των ως άνω δικαστηρίων...
Σημαντική ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία του από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με κύριο γνώμονα...
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 104/30.5.2020) ο Νόμος 4690/2020 για την κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις. Ο Νόμος περιλαμβάνει διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, τη διαδικασία της...
Σημαντική ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργία του από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει (το πρωτότυπο έγγραφο υπάρχει σε...
Πρακτικός οδηγός επανεκκίνησης των πολιτικών δικαστηρίων Ενημερωτικό σημείωμα για τις ρυθμίσεις της υπ’ αρ. 316/27.5.2020 τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του ΣχΝ του Υπουργείου Υγείας για την Κύρωση της από 13.4.2020 ΠΝΠ «Μέτρα για την αντιμετώπιση...
Ανακοινώσεις σχετικά με τη λειτουργίας τους εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο και Πρωτοδικείου Αθηνών. Αναλυτικά: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: Ανακοίνωση σχετικά με την επαναλειτουργία του Δικαστηρίου
Στις 22 Ιουνίου αρχίζει η εκδίκαση όλων των Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας, όπως αποκάλυψε το dikastiko.gr. Στην KYA που δημοσιεύθηκε, ουσιαστικά την ευθύνη για το ποιες υποθέσεις θα εκδικαστούν επαφίεται πλέον στις Διοικήσεις των δικαστηρίων, συνεπώς...
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατόπιν επικοινωνίας του Δ.Σ.Α. με την Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών και σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 28-5-2020 ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών ενεργοποιείται η ηλεκτρονική κατάθεση...
Κατατέθηκε μόλις στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας. Αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τις προτεινόμενες...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ