Με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2033/Β/28.5.2020) αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η επανέναρξη από 1.6.2020 της λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας.  Ως προς τον τρόπο επαναλειτουργίας των ως άνω δικαστηρίων...
Τον περασμένο Απρίλιο η δίκη είχε αναβληθεί για 3η φορά εξαιτίας της απεργίας των δικηγόρων για αυτό και η έδρα προσδιόρισε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα τη νέα ημερομηνία Μέσα σε 7 μήνες από την τελευταία αναβολή της εκδικάζεται...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ