20.9 C
Athens
Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018
Με την ΠΟΛ 1190/2018 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, γίνονται γνωστά τα εξής: «Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλεται ο τρόπος εκπροσώπησης...
Σε συνεχείς νομολογιακές εξελίξεις στον τομέα τις δυνατότητας των φορολογικών ελέγχων σε βάθος χρόνου είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς με μια νέα απόφασή του αλλάζει τα έως τώρα δεδομένα στο καυτό θέμα του ελέγχου των ετησίων εισοδημάτων σε ...
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1189/2018: Με την έναρξη ισχύος του Ν.4557/2018 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 54 του Ν.3691/2008 και επέρχονται αλλαγές σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: Η εποπτεία των υπόχρεων προσώπων μεταφέρεται από τη Γενική...
Τα αρμόδια όργανα του ελληνικού κράτους δεν προέβη σε επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας δικαίωσε δύο αποφοίτους Τ.Ε.Ι. Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων (Πάτρας και Λάρισας) και υποχρέωσε το δημόσιο να τους καταβάλει αποζημίωση για ηθική βλάβη. Το...
Σε πολλές περιπτώσεις με την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο ο υποκείμενος στο φόρο δεν επιθυμεί να συμψηφίσει σε επόμενη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο. Για τις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, ώστε το...
Με την υπ’ αριθμό 4044/14-9-2018 απόφασή της, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Αθήνας αντιμετώπισε το ζήτημα επιβολής Οριστικών Πράξεων Επιβολής Προστίμων του Ν. 4093/2012 (ΚΦΑΣ) και του Ν. 4308/2014(ΕΛΠ), οι οποίες εκδόθηκαν εις βάρος του προσφεύγοντος φορολογούμενου, καθώς ο ίδιος εξέπεσε των ευνοϊκών...
ΣτΕ Ολομ. 1943/2018: Πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή   ΣτΕ Ολομ. 1943/2018 (A) Ένδικη προστασία – Έκταση δικαιοδοσίας/ελέγχου – Έλεγχος αντισυνταγματικότητας – Αλληλοσυνδεόμενες διατάξεις νόμου (Β) Αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας – Πρόσβαση στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή – Αντισυνταγματικός ο...
Αποζηµίωση λόγω βλάβης σε αναπηρικό αµαξίδιο κατά την κίνησή του σε ανεπαρκώς συντηρηµένο λιθόστρωτο πεζόδροµο Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά ατόµου µε αναπηρία, διότι ο δήµος Θήρας απέρριψε αίτησή του για αποζηµίωση λόγω βλάβης στο αναπηρικό του αµαξίδιο κατά την...
Φορολογούμενος υπέβαλε τροποποιητική δήλωση συμπληρώνοντας στον πίνακα 5 του Εντύπου Ε1 τα στοιχεία της δεύτερης δευτερεύουσας κατοικίας του στη δήλωση (στους κωδικούς 206, 225, 227 και 229), την οποία δεν είχε δηλώσει στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Η Δ.Ο.Υ. επέβαλε...
Τι αναφέρει το Ενιαίο Δικτύο Συνταξιούχων Για απόφαση βόμβα του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία κρίνεται παράνομη η κατάργηση των δώρων καθώς και οι περικοπές στην σύνταξη κάνει λόγο το Ενιαίο Δικτύο Συνταξιούχων. Ειδικότερα με την υπ’αρίθμ. 3037/2018 απόφαση...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ