fbpx
8.6 C
Athens
Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022
Την άρση του αποκλεισμού των μη εμβολιασμένων ατόμων από τα εμπορικά καταστήματα αποφάσισε το Διοικητικό Δικαστήριο της Βαυαρίας στη Γερμανία (VGH).  Το δικαστήριο ακύρωσε τους περιορισμούς πρόσβασης (2G) στο λιανικό εμπόριο καθώς οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι το σχετικό διάταγμα της...
Δεν απαλλάσσονται μόνον οι ενορίες μετά των ενοριακών ναών της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν.π.δ.δ.) αλλά και σωματεία κάθε γνωστής θρησκείας ή δόγματος αυτής (ν.π.ι.δ.), εφόσον όμως αποδεικνύουν ότι α) στους καταστατικούς σκοπούς τους συγκαταλέγεται η ίδρυση ή/και λειτουργία ιερού...
«Ναι» στη συνέχιση της απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων που έχουν έλθει στο φως λόγω των εργασιών κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης είπε εκ νέου το Συμβούλιο της Επικρατείας «Ναι» στη συνέχιση της απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων που έχουν έλθει στο...
Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 2638/2021, (Τμήμα 5ο Τριμελές) Έφεση κατά αποφάσεως, με την οποία απορρίφθηκε αγωγή της εκκαλούσας κατά νοσοκομείου για την καταβολή ποσών ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της θετικής και αποθετικής ζημίας από παράνομες πράξεις και παραλείψεις...
Έρχονται πάνω από 500.000 ψηφιακές υπογραφές νέας γενιάς σε επαγγελματικούς κλάδους (εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κλπ) και πολίτες Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα ξεκινά η λειτουργία της νέας Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Η...
Ο προσφεύγων παραβίασε μεν τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αποδεδειγμένα όμως συνέτρεχε κατάσταση ανάγκης που αίρει τον παράνομο χαρακτήρα της παράβασης Η κρατούσα θεωρία για την ποινή και τον καταλογισμό αυτής αποδέχεται πως όποιος δεν μπορούσε αλλιώς, δεν...
2ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς Αριθμός 3243/2011 ... κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (Εισ.Ν.Α.Κ.) και των 298, 929, 930, 931 και 932 του Αστικού Κώδικα, το Δημόσιο υποχρεούται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις...
Δεν αιτιολογείται νομίμως η προσβαλλόμενη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, καθ’ ο μέρος έκρινε ότι προαποδεικνύεται η απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια της παρεμβαίνουσας εταιρείας Με την γενόμενη δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης, ζητήθηκε η ακύρωση απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών...
Αριθμός 89/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Νοεμβρίου 2020, με την εξής σύνθεση: Σπ. Μαρκάτης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Β. Πλαπούτα, Α. Σδράκα, Σύμβουλοι, Γ....
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ Τέλος στις διεκδικήσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για αναδρομικά πέραν του 11μήνου που πληρώθηκαν ήδη στις κύριες συντάξεις τους έρχεται να βάλει απόφαση – βόμβα από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε με οριακή πλειοψηφία ότι οι...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com