ΔΠΑ 99/2020, 2ο Τμήμα  Προσφυγή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (και ήδη Ε.Φ.Κ.Α.) κατά απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων, με την οποία έγινε δεκτή ένσταση της καθ’ ης η...
Στόχος να γίνεται ηλεκτρονικά και χωρίς φυσική παρουσία Ηλεκτρονικά στο μέτρο του δυνατού και με απλό τρόπο επιδιώκουν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών να γίνονται οι διαδικασίες που αφορούν την ελληνική ιθαγένεια. Στόχος είναι να...
Κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο με σημαντικές φορολογικές διατάξεις. . Μεταξύ αυτών στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου περιέχεται διάταξη με την οποία επιδιώκεται η σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και...
Και υποχρέωσε το Δημόσιο να αποδέχεται τις αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα αναφορικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου που...
Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Ανακοπή. Μη εκτελεστή πράξη η ατομική ειδοποίηση «προ κατάσχεσης». ΔΠΑ 8156-7/2020, 25ο Τμήμα Οι διατάξεις του άρθρου 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Κ.Φ.Ε. -...
ΔΠΑ 8156-7/2020, 25ο Τμήμα Οι διατάξεις του άρθρου 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Κ.Φ.Ε. - ν.2238/1994, Α΄ 151) και οι ισχύουσες από 1.1.2014 διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013...
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ' αριθμ. 77/2020 γνωμοδότησή του, αποφαίνεται ότι για την απαλλαγή από τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ., κατά τον υπολογισμό του συνολικού καθαρού οικογενειακού εισοδήματος, δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που δηλώθηκε...
Πλήρως, νομίμως και επαρκώς αιτιολογείται σύμφωνα με την 7μελή Σύνθεση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η απόφαση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, όπως αναφέρεται στην 52σέλιδη απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού...
Τι αναφέρει η τελευταία απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ - Οι ποινικές διώξεις που έπονται Παράταση της παραγραφής από 5+1, σε 10+1 χρόνια, αλλά απώλεια των όποιων περαιώσεων έγιναν για τις συγκεκριμένες...
Απόφαση-σταθμός για την εξαγορά δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν παράνομα προ του 1975 προκειμένου να καλλιεργηθούν, εκδόθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε πως αντίκειται σε βασικά...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ