Απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που καταδικάζει το Ελληνικό Δημόσιο σε υπέρμετρα δικαστικά έξοδα - Έννοια προδήλου σφάλματος δικαστικού λειτουργού Δε συντρέχει ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου προς αποζημίωση από απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου – Δεν...
Με το=ην απόφαση 8/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζονται οι αρμοδιότητες των τμημάτων του ανωτάτου δικαστηρίου. Εδικότερα, σύμφωνα με το Διάταγμα: Αρμοδιότητες Α' Τμήματος Στο Α' Τμήμα του...
Τα όργανα του Δημοσίου οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για δημόσια έγγραφα - στοιχεία (ΔΠΑ 2390/2019) Διαρροή στον τύπο...
Αμετάκλητα κλείνει το κεφάλαιο της χορήγησης 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματικές τις περικοπές και ανέτρεψε προηγούμενη αντίθετη απόφαση του Στ' Τμήματος του ανωτάτου...
ΔΠρΑθ 13571/2018, 17ο Τμήμα: Μη συμμόρφωση της Διοίκησης με ακυρωτική απόφαση δικαστηρίου σχετικά με καταβληθέν πρόστιμο μετά των σχετικών τόκων, γεννά αξίωση επιστροφής του, επιδιώξιμη με αγωγή Σε περίπτωση ακύρωσης πράξης επιβολής προστίμου, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τον υπόχρεο...
Ανοίγει ο δρόμος για τα έργα στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού, ύψους έξι δισ. ευρώ, που θα υλοποιηθούν από επενδυτικό σχήμα υπό την εταιρεία Lamda Development - Στο πλαίσιο του Συντάγματος οι ουρανοξύστες - Το σκεπτικό της απόφασης...
Αποκλειστικώς αρμόδιο για την επιδίκαση της δικαστικής δαπάνης είναι το δικαστήριο το οποίο δικάζει το οικείο ένδικο βοήθημα ή μέσο και δεν συνιστά αξίωση δυνάμενη να αναζητηθεί αυτοτελώς με αγωγή
Παρότι όλοι συμφωνούν πως η υπέρμετρη επιβάρυνση των δικαστηρίων έχει προφανείς επιπτώσεις στην ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης αλλά και στο ίδιο το κράτος Δικαίου, το Δημόσιο δείχνει ακόμη και σήμερα να μην το αντιλαμβάνεται. Η άρνησή του,...
Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από παππού δεκαπεντάχρονης µαθήτριας, η επιµέλεια της οποίας του είχε ανατεθεί µε δικαστική απόφαση (συγγενική αναδοχή), για να µην εµποδιστεί η φοίτησή της στο Λύκειο από την έλλειψη ληξιαρχικής πράξης γέννησής...
ΔΠΑ 13571/2018, 17ο Τμήμα Σε περίπτωση ακύρωσης πράξης επιβολής προστίμου, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τον υπόχρεο μαζί με τυχόν προσαυξήσεις, το συνολικό καταβληθέν ποσό πρέπει να επιστραφεί στον καταβαλόντα, προστιθεμένου του εκάστοτε...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ