Χρηματικά ποσά επιδικασθέντα με δικαστική απόφαση, προερχόμενα από συνταξιοδοτική σχέση, διατηρούν τον συνταξιοδοτικό τους χαρακτήρα ΔΠΑ 18787/2018, 17ο Τμήμα
Από το γράμμα τη διάταξης του άρθρου 56 του π.δ/τος 1041/1979 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» σε συνδυασμό με αυτό της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.δ/τος 4277/1962, συνάγεται ότι η μη συμπλήρωση της οριζόμενης ηλικίας...
Ακόμα μια νομοθεσία η οποία θεσπίστηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, και εν προκειμένω το 2013, που προφανή στόχο είχε την εξοικονόμηση χρημάτων από μέρους του κράτους, κρίθηκε ότι παραβιάζει το Σύνταγμα και δη το περιουσιακό δικαίωμα....
Διευκρινίσεις αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων 2019 δίνει η ΑΑΔΕ με εγκύκλιο της ερμηνεύοντας την σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο αυτή επισημαίνεται ότι, "σε περίπτωση...
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ Ε 2123/2019 και την αριθμ. 732/2019 απόφαση του ΣτΕ, τροποποιείται η ΠΟΛ 1165/2018, ως προς την εφαρμογή της δεκαπενταετούς προθεσμίας παραγραφής σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης μετά την πενταετία. Ειδικότερα, με την παρούσα διευκρινίζεται...
Απόφαση 232/2019 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου Διάγραμμα απόφασης Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση σχετικά με...
Με την εγκύκλιο 2125/2019 κοινοποιούνται οι διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019, ΦΕΚ 95 Α711.6.2019 «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»), και ειδικότερα τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 469 αυτού, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 25...
Ο Συνήγορος έγινε αποδέκτης πλήθους αναφορών µε θέµα την κατάσχεση µεγάλων ποσών από τραπεζικούς λογαριασµούς, ακόµη και δηλωµένους ως ακατάσχετους στο TAXIS, επειδή πιστώθηκαν σε αυτούς µεγάλα ποσά προερχόµενα από αναδροµικές καταβολές µισθών, συντάξεων, επιδοµάτων ή ετησίων...
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αίτηµα ενδιαφερόµενων σχετικά µε την εκκρεµότητα εφαρµογής Απόφασης της Α.Α.∆.Ε. (ΠΟΛ. 1159/2017) από τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆.ΗΛΕ.∆.) που αφορά τη δυνατότητα αναβίωσης επιχείρησης, η οποία εκ παραδροµής έχει προβεί σε διακοπή...
Ρυθμίσεις για την σωστή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών για να υπάρξουν βασικοί κανόνες που θα σχετίζονται με τα μέτρα ασφαλείας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους και να αποφευχθούν τραυματισμοί πολιτών, προτείνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ