fbpx
Οι δικαιοπραξίες αυτές πρέπει να σημειωθούν αυτοτελώς στο βιβλίο μεταγραφών και να καταχωρισθούν διακριτώς στο ευρετήριο μερίδων καθενός Με απόφασή του ο Άρειος Πάγος (ΑΠ 294/2020, Γ΄ Πολιτικό Τμήμα) έκρινε ότι δεν νοείται ψιλή...
Το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης της κατά το άρθρο 76 του παρόντος αίτησης, στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων φυσικών ή νομικών...
<<Κατά τη διάταξη του άρθρου 166 ΑΚ, το προσύμφωνο είναι σύμβαση, δια της οποίας τα μέρη υποχρεούνται να συνάψουν ορισμένη σύμβαση. Προκύπτει, έτσι, σαφώς ότι το προσύμφωνο, ως παράγον υποχρέωση προς παροχή, συνισταμένη στην κατάρτιση της οριστικής...
Αριθμός 580/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Πώληση με διαλυτική αίρεση. Εικονικότητα πώλησης ακινήτου ως προς το τίμημα. Αντέγγραφο.  - Σύμφωνα με το άρθρο 1033 ΑΚ, για...
ΑΠΟΦΑΣΗ Beshiri κατά Αλβανίας της 07.05.2020 (αριθ. προσφ. 29026/06 και 11 άλλες προσφυγές) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες ήταν κύριοι ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για...
ΑΠΟΦΑΣΗ Νικολουδάκης κατά Ελλάδας της 26.3.2020 ( αριθ. προσφ. 35322/12) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κράτος δικαίου και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.  Οι προσφεύγοντες με αμετάκλητες...
ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης...
Τι αλλάζει στις προϋποθέσεις χορήγησης ενημερότητας χωρίς την εξόφληση των οφειλών του αποκτώντος εμπραγμάτου δικαιώματος Με ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος ενημερώνει σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης του ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/27.12.2013 περί Αποδεικτικού...
Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Α.Ν. 431/1968, με τις οποίες έχει αρθεί η απαγόρευση διάθεσης των αγροτικών κλήρων που παραχωρήθηκαν για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, σύμφωνα με τα άρθρα 208-212 του Αγροτικού Κώδικα,...
Αν για ένα ακίνητο έχει συσταθεί επικαρπία*, ο συνολικός ΕΝΦΙΑ που βαρύνει το ακίνητο, επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού** κυρίου και του επικαρπωτή. Ο νόμος προβλέπει ότι ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ