fbpx
25.6 C
Athens
Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022
Ευθύνη νομέα προς απόδοση ωφελημάτων από τη χρήση πράγματος - Αδικοπραξία - Παραγραφή - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Κτήση κυριότητας ακινήτου με παράγωγο τρόπο - Δεδικασμένο - Ενστάσεις που προτάθηκαν - Διεκδικητική αγωγή - Εκκρεμοδικία - Μεταβίβαση αντικειμένου δίκης -...
Πολεοδομικά «αγκάθια» αντιμετωπίζουν χιλιάδες ιδιοκτήτες οριζόντιων ιδιοκτησιών σε πολυκατοικίες, με συνέπεια να μπλοκάρουν εμπράγματες συναλλαγές, γονικές παροχές, δωρεές αλλά και την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. Το πρώτο αγκάθι αφορά στην απόκλιση των διαστάσεων οριζόντιας ιδιοκτησίας έως 2% από την κάτοψη της...
Η άτυπη συμφωνία μεταξύ των κοινωνών ακινήτου για αυτούσια διανομή κατά τρόπο ορισμένο είναι άκυρη και δεν εμποδίζει οποιονδήποτε από τους κοινωνούς που έχει συμβληθεί να επιδιώξει τη λύση της κοινωνίας. Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Διαταγή από το...
. Αριθμός 514/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2' Πολιτικό Τμήμα - Πώληση. Προσύμφωνο. Πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.  Ύπαρξη ρυμοτομικού βάρους στο προσυμφωνημένο να πωληθεί ακίνητο. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στην κατ' έφεση δίκη.  - Κατά την έννοια του άρθρ. 166 ΑΚ το προσύμφωνο, με...
Με τη νέα εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ 23/2021 κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 39-41 του ν.4756/2020 με τις οποίες ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος...
Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» Με την υπόψη τροπολογία προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Εισάγονται...
ΜΠρΠατρών 665/2021 (Ασφαλιστικά Μέτρα): Αίτηση ανάκλησης ασφαλιστικού μέτρου συντηρητικής κατάσχεσης κατ’ άρθρο 724 παρ.2 ΚΠολΔ. Πιθανολογήθηκε ότι ανάκληση της συντηρητικής κατάσχεσης είναι δυνατή εφόσον δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος για την επιβολή του ασφαλιστικού μέτρου, ούτε συντρέχει περίπτωση...
Δικαστήριο ΕΕ: Η συγκεκριμένη νομοθεσία παραβιάζει τόσο την ενωσιακή αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων όσο και το προβλεπόμενο στον Χάρτη δικαίωμα της ιδιοκτησίας Lawspot.gr Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται ότι καταργώντας τα δικαιώματα...
Ανάκληση των δωρεών λόγω αχαριστίας και λόγω μη εκτέλεσης του τρόπου υπό τον οποίο αυτές συστήθηκαν και καταδίκη της δωρεοδόχου, η οποία διατηρεί το εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου χωρίς νόμιμη αιτία, σε δήλωση βούλησης Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά, κάνοντας...
Κατερίνα Μάνθου Υποχρεωτική θα είναι από την ερχόμενη Δεύτερα 4 Απριλίου η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηματολογίου ενώ από την ίδια ημερομηνία τίθενται σε λειτουργία και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αυτό αναφέρει σε έγγραφό του...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com