Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1040/2018: Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, το οποίο υποστηρίζεται τεχνικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών. Στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων...
  - Σύσταση ενεχύρου σε μετοχές ανώνυμης εταιρίας. Απόσβεση εμπραγμάτων δικαιωμάτων με τη μεταβίβαση πράγματος.   - Επί συστάσεως ενεχύρου σε μετοχές ανώνυμης εταιρίας, ανεξάρτητα αν είναι ανώνυμες ή ονομαστικές, αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται "άνευ πληρωμής", είτε δια...
Ταχύτερη ανίχνευση εμπόρων που εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές - Ποιοι μπορούν να ζητήσουν τον αποκλεισμό ή περιορισμό πρόσβασης σε ιστοσελίδα   Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες...
Εκτός της ρύθμισης των έως και 120 δόσεων που εκτός απροόπτου αναμένεται να υπογραφεί ακόμη και σήμερα, μένουν τα 2/3 των μικρομεσαίων οφειλετών σύμφωνα με την ΕΣΕΕ. Και αυτό, γιατί όπως αποκάλυψε η «Κ», στη διαδικασία θα μπορούν να...
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ    - Χρησιδάνειο. Απόλυτη ακυρότητα μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης. - Από τη διάταξη του άρθρου 810 ΑΚ προκύπτει ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση για την κατάρτιση συμβάσεως χρησιδανείου η...
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός. - Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1710, 1820 και 1825 ΑΚ δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομιά έχουν οι κατιόντες και οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο επιζών σύζυγος, οι οποίοι θα καλούνταν ως εξ...
Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα Με το νέο νόμο για την αυθαίρετη δόμηση (Ν. 4495/2017),...
Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος 146 (Ι) του 2017 τροποποιεί τον περί Πτώχευσης Νόμο και ειδικότερα το άρθρο 2 του βασικού νόμου, το οποίο τροποποιείται με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου “εξασφαλισμένος πιστωτής” με τον ακόλουθο νέο ορισμό:...
ΕιρΚρωπίας 188/2017 Σύσταση δουλείας οδού με έκτακτη χρησικτησία -. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 188/2017 Συγκροτήθηκε από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη Κρωπίας Κυριακή - Χαρίκλεια Παιδονόμου, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Ροϊνά. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Φεβρουαρίου 2017 για να δικάσει...
Μια διαμάχη μεταξύ γονέων και του γιου τους, η οποία άρχισε πριν από δεκαέξι χρόνια, έκλεισε με χθεσινή απόφαση του Εφετείου. Αποφασίστηκε ότι οι γονείς έχουν το δικαίωμα τόσο της διαμονής όσο και της επικαρπίας του επίδικου ακινήτου, ενόσω...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ