fbpx
15.2 C
Athens
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, 2021
Αριθμός 580/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Πώληση με διαλυτική αίρεση. Εικονικότητα πώλησης ακινήτου ως προς το τίμημα. Αντέγγραφο.  - Σύμφωνα με το άρθρο 1033 ΑΚ, για τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου, απαιτείται συμφωνία μετά του κυρίου και εκείνου που την αποκτά,...
Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα Με το νέο νόμο για την αυθαίρετη δόμηση (Ν. 4495/2017),...
  - Σύσταση ενεχύρου σε μετοχές ανώνυμης εταιρίας. Απόσβεση εμπραγμάτων δικαιωμάτων με τη μεταβίβαση πράγματος.   - Επί συστάσεως ενεχύρου σε μετοχές ανώνυμης εταιρίας, ανεξάρτητα αν είναι ανώνυμες ή ονομαστικές, αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται "άνευ πληρωμής", είτε δια...
Τι αλλάζει στις προϋποθέσεις χορήγησης ενημερότητας χωρίς την εξόφληση των οφειλών του αποκτώντος εμπραγμάτου δικαιώματος Με ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος ενημερώνει σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης του ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/27.12.2013 περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 Ν.4174/2013. Όπως αναφέρεται στην...
ΑΠΟΦΑΣΗ Semenov κατά Ρωσίας της 16.03.2021 (αριθ.  προσφ.  17254/15) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στην ιδιοκτησία και  δίκαιη ισορροπία μεταξύ των ανταγωνιστών δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων. Η υπόθεση αφορούσε την επαναμεταβίβαση οικοπέδου στον προκάτοχο Δήμο που είχε αποκτήσει νομότυπα ο αγοραστής με την αιτιολογία ότι...
Διαδικασία έκδοσης και χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου του άρθρου 5 του ν. 2308/95, όπως ισχύει --Επισυνάπτονται τα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα Συνημμένα diadikasia_ekdosis_kai_horigisis_ilektronikoy_pka_.pdf | pka.pdf
ΕιρΚρωπίας 188/2017 Σύσταση δουλείας οδού με έκτακτη χρησικτησία -. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 188/2017 Συγκροτήθηκε από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη Κρωπίας Κυριακή - Χαρίκλεια Παιδονόμου, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Ροϊνά. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Φεβρουαρίου 2017 για να δικάσει...
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1040/2018: Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, το οποίο υποστηρίζεται τεχνικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών. Στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων...
<<Κατά τη διάταξη του άρθρου 166 ΑΚ, το προσύμφωνο είναι σύμβαση, δια της οποίας τα μέρη υποχρεούνται να συνάψουν ορισμένη σύμβαση. Προκύπτει, έτσι, σαφώς ότι το προσύμφωνο, ως παράγον υποχρέωση προς παροχή, συνισταμένη στην κατάρτιση της οριστικής συμβάσεως, αποτελεί...
ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Σε απίστευτη περιπέτεια έχει εξελιχθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου στην Ελλάδα, προσδίδοντας άλλη διάσταση στον χαρακτηρισμό «ακίνητη περιουσία». Κι αυτό, γιατί χρειάζεται πολύς χρόνος –και αρκετό χρήμα– για να συγκεντρώσει κανείς τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιο πολύς...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com