Η κύρια κατοικία προστατεύεται όταν αυτή κινδυνεύει από κατεδάφιση και κατ΄ επέκταση ακόμα και από κατάσχεση, αναφέρει η απόφαση Πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας ακόμα κι αν αυτή είναι αυθαίρετη, θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου για την πρώτη...
Οι αλλαγές αφορούν ευρύ φάσμα «δραστών», από τους οικονομικούς εγκληματίες ως και τα μέλη του «Ρουβίκωνα» Ρηξικέλευθες αλλαγές που θα συζητηθούν, καταργήσεις νόμων-τεράτων, εξορθολογισμούς και μειώσεις ποινών εμπεριέχουν - σύμφωνα με πληροφορίες - οι δύο νέοι Κώδικες, ο Ποινικός Κώδικας και ο...
Αριθμός 464/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ’' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Σοφία Ντάντου, Γεώργιο Χοϊμέ, Αλεξάνδρα Κακκαβά και ΚωστούλαΦλουρή - Χαλεβίδου, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 4 Νοεμβρίου...
Στην κατάργηση του παραβόλου των 50 ευρώ που καλούνταν να καταβάλλουν οι πολίτες για να υποβάλλουν μήνυση για συγκεκριμένα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα προχωρεί η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με το Νέο Σχέδιο Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
ΑΠ 155/2017 (πολ.) - Δυνατότητα παροχής αδείας εγγραφής προσημειώσεως σε ακίνητο τρίτου, αν αυτός προσέλθει στη δίκη αυτοβούλως και συναινέσει προς τούτο. Τροπή της προσημειώσεως που ενεγράφη σε ακίνητο του μη ατομικά ενεχομένου τρίτου σε υποθήκη εντός της προβλεπόμενης αποσβεστικής...
Με την υπ’ αρίθμ. 16/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δημιουργήθηκε μείζον θέμα με την ευδοκίμηση αιτήσεων υπαγωγής οφειλετών στο νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καθώς κρίθηκε ότι είναι άκυρες οι επιδόσεις των...
Σχόλιο Β. Μπουκουβάλα (Πρωτοδίκη Δ.Δ.-Δ.Ν.) στην 736/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου Σχόλιο στην 736/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου: επισημείωση του χρόνου επιδόσεως επί του επιδοθέντος εγγράφου και νομιμότητα διαδικαστικών ενεργειών που ερείδονται σ’ αυτή. Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία...
  - Ασφαλιστικά μέτρα. Δικαστική μεσεγγύηση. Κατάλυση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. - Κατά το άρθρο 725 παρ. 1 ΚΠολΔ, το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο τη δικαστική μεσεγγύηση κινητών ή ακινήτων ή ομάδας πραγμάτων ή επιχείρησης αν υπάρχει διαφορά...
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   - Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης. Ανώνυμη εταιρεία. Πτωχευτική ανάκληση. - Από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του ΠτωχΚ προκύπτει ότι για την κήρυξη της πτώχευσης απαιτούνται δύο κυρίως ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή: α) η...
Τι αναφέρει για το συναλλαγματικό κίνδυνο, την ενημέρωση εκ μέρους της Τράπεζας και την καταχρηστικότητα των ΓΟΣ - Ακύρωση διαταγής πληρωμής εις βάρος δανειολήπτη Οι ανακόπτοντες (νυν εκκαλούντες), με ανακοπή τους, την οποία απηύθυναν κατά της καθής η ανακοπή Τράπεζας...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ