fbpx
26.4 C
Athens
Κυριακή, 26 Ιουνίου, 2022
Ευθύνη νομέα προς απόδοση ωφελημάτων από τη χρήση πράγματος - Αδικοπραξία - Παραγραφή - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Κτήση κυριότητας ακινήτου με παράγωγο τρόπο - Δεδικασμένο - Ενστάσεις που προτάθηκαν - Διεκδικητική αγωγή - Εκκρεμοδικία - Μεταβίβαση αντικειμένου δίκης -...
Αριθμός  576/2020 ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών,   Ιωάννη Αποστολόπουλο, Εφέτη και Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη-Εισηγητή   και από τη Γραμματέα Ε.Τ.. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η από 4.3.2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου...
Έννοια του “δυστυχήματος” – Σωματικός τραυματισμός κατά τη διάρκεια της αποβιβάσεως – Απαλλαγή του αερομεταφορέα από την ευθύνη – Έννοια της “αμέλειας” ή “άλλης επιβλαβούς πράξεως ή παραλείψεως” του τραυματισθέντος επιβάτη, η οποία προκάλεσε τη βλάβη ή συνετέλεσε σε...
Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Αίρεση αποπληρωμής του τιμήματος. Επί υπερημερίας του αγοραστή, ο πωλητής έχει δικαίωμα ή να απαιτήσει το τίμημα, ή, υπαναχωρώντας από τη σύμβαση, να ασκήσει τα εκ της κυριότητας δικαιώματα, ή να ασκήσει τα από τις...
Ο χαρακτηρισμός της παράλειψης ως παράνομης συμπεριφοράς προϋποθέτει την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης για θετική ενέργεια, που παραλήφθηκε. Παρανομία συνιστά και η παράβαση της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας. Ευθύνη αποζημίωσης έχει και εκείνος που, ενώ έχει υποχρέωση, αποσιωπά ουσιώδεις...
Απόφαση 705 / 2016    (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 705/2016ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΔ' Πολιτικό ΤμήμαΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Σοφία Ντάντου, Γεώργιο Χοϊμέ, Αλεξάνδρα Κακκαβά και Κωστούλα Φλουρή - Χαλεβίδου, Αρεοπαγίτες.Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση...
Ελαττωματικά πυροτεχνήματα - Σωματικές βλάβες σε ανήλικο - Βαριά αμέλεια ομόρρυθμου εταίρου - Ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω αναπηρίας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -. Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο, λόγω τραυματισμού από ελαττωματικά πυροτεχνήματα, όταν είχε στρέψει το κεφάλι...
Σύμβαση εντολής. Ευθύνη εντολοδόχου. Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας λόγω μη εκπληρώσεως της υποχρεώσεως για παροχή πληροφοριών που είναι απαραίτητες στον συγκεκριμένο αποδέκτη επενδυτικών υπηρεσιών προκειμένου αυτός να είναι σε θέση να αντιληφθεί τη μορφή της προτεινόμενης σε αυτόν τοποθέτησης των...
Μεταξύ άλλων, κρίθηκε: α. ότι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση υποχρεούται για την καλή συντήρηση όχι μόνο του οδοστρώματος αλλά και πλευρικών τμημάτων (ερεισμάτων) των επαρχιακών οδών, β. ότι αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης μπορεί να θεμελιώσουν και οι...
Η Γερμανία έχει καταθέσει αγωγή κατά της Ιταλίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, επειδή η Ρώμη εξακολουθεί να επιτρέπει στα θύματα των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου να διεκδικούν αποζημίωση από το γερμανικό κράτος, ακόμη και μετά από προηγούμενη απόφαση ότι...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com