ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Άρθρο 574 Έννοια Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα.
Σύμφωνα με Απόφαση του ΔΕΕ στις 26.3.2020 στην υπόθεση C-66/19 JC κατά Kreissparkasse Saarlouis , οι συμβάσεις καταναλωτικής πίστης πρέπει να προσδιορίζουν με τρόπο σαφή και ευσύνοπτο τις ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν τον υπολογισμό της προθεσμίας...
To ΔΕΕ με Απόφαση του στις 11.3.2020 στην υπόθεση C-511/17 Györgyné Lintner κατά UniCredit Bank Hungary Zrt, έκρινε ότι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ο καταναλωτής προβάλλει την καταχρηστικότητα ορισμένων συμβατικών ρητρών υποχρεούται να ελέγξει με δική του πρωτοβουλία άλλες ρήτρες της συμβάσεως, εφόσον οι...
Στην εξεταζόμενη υπόθεση το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου κλήθηκε να αποφανθεί περί του ζητήματος της καταχρηστικότητας Γενικών Όρων Συναλλαγών σε Ασφαλιστική Σύμβαση. Επιπρόσθετα εξέτασε  λόγο αναίρεσης αναφορικά με την παραμόρφωση περιεχομένου εγγράφου, ο οποίος ιδρύεται βάσει του...
Εμπίπτει ο εργαζόμενος ορισμένου χρόνου που καλύπτει θέση εκτάκτου υπαλλήλου επί μακρόν και του οποίου η σχέση εργασίας παρατείνεται διαρκώς σιωπηρά στην έννοια «των διαδοχικών σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου»; Γεώργιος Π. Κανέλλος
Σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για δανειακές συμβάσεις, ειδικά σε ξένο νόμισμα ελβετικό Με σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ένας καταναλωτής προβάλλει την...
Σύμφωνα με την Απόφαση που εξέδωσε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (Τακτική διαδικασία), η τράπεζα θα πληρώσει το ποσό των 14.000 ευρώ σε ζευγάρι, διότι δεν τήρησε τους όρους της σύμβασης δανείου που είχαν υπογράψει.
Απόφαση «σταθμός» εξέδωσε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (Τακτική διαδικασία), σύμφωνα με την οποία τράπεζα θα πληρώσει το ποσό των 14.000 ευρώ σε ζευγάρι συμπολιτών μας, διότι δεν τήρησε τους όρους της σύμβασης δανείου που είχαν υπογράψει!
Σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 του κ.ν. 489/76, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 169 §§ 1 και 2 του ν. 4261/2014 (η ισχύς του οποίου...
Απόφαση σχετικά με τον υπολογισμό του επιτοκίου και τις προμήθειες σε δανειακές συμβάσεις εξέδωσε ο Άρειος Πάγος. Όπως αναφέρει στην απόφασή του, πλέον οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται ανά ημερολογιακό έτος 365 ημερών και όχι...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ