fbpx
Η μίσθωση κατοικίας ρυθμίζεται τόσο από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθα 574 επ.) όσο και από τον νόμο 1703/1987 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον νόμο 2235/1994. Από τις γενικές διατάξεις του ΑΚ απορρέει η ελευθερία  των μερών...
Tο πλαίσιο που διέπει τον χαρακτηρισμό μιας σύμβασης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ή ανεξάρτητου επαγγελματία, ως σύμβαση με σχέση εξάρτησης, περιγράφει έγγραφη απάντηση του υπ. Εργασίας που δόθηκε στην βουλή μετά από επίκαιρη ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ. Αναλυτικά το υπ.Εργασίας...
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είναι εκείνη με την οποία συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρι ορισμένο χρονικό σημείο ή μέχρι την επέλευση ορισμένου μέλλοντος και βεβαίου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισμένου έργου, μετά την περάτωση του οποίου ή την επέλευση του...
Δύο αποφάσεις γερμανικών δικαστηρίων για την εξύβριση/δυσφήμιση του εκμισθωτή από τον μισθωτή ως σπουδαίο λόγο καταγγελίας και λύσης της σύμβασης μισθώσεως. Στην υπόθεση 474 C 18543/14 το AG Muenchen έκρινε ότι δικαιολογούσε την απρόθεσμη καταγγελία της μίσθωσης το γεγονός, ότι ο μισθωτής...
Ρήτρα που απηχεί κανόνα που κατά το εθνικό δίκαιο εφαρμόζεται μεταξύ των μερών εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί άλλως δεν εμπίπτει στην οδηγία για καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων με καταναλωτές Νέα απόφαση με ενδιαφέρον για...
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 1805/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ζαννέτα Ζαχαρίου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με τη σύμπραξη του Γραμματέως, Χρήστου Φιλίππου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 10-2-2015, για να δικάσει την...
ΑΡΙΘΜΟΣ 974/2017   ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   - Ακυρότητα σύμβασης. Έννομο συμφέρον τρίτου, που δεν είναι συμβαλλόμενος, αναγνώρισης της ακυρότητας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 68, 70 ΚΠολΔ και 174, 180 ΑΚ προκύπτει ότι και ο τρίτος που δεν...
Μια νέα σημαντική απόφαση που θα αποτελέσει οδηγό για τη νομολογία σχετικά με τα δάνεια ελβετικού φράγκου, εξέδωσε το Εφετείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την πρώτη σε πανελλαδικό επίπεδο απόφαση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που τάσσεται υπέρ των δανειοληπτών διατάσσοντας συγκεκριμένη αναπροσαρμογή της δανειακής...
ΑΡΙΘΜΟΣ 884/2018   ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ    - Χρηματική οφειλή σε ξένο νόμισμα (ελβετικό φράγκο). Προστασία καταναλωτή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραπέμπει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Αριθμός 884/2018   ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ   Α1’ Πολιτικό Τμήμα   ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Βασίλειο Πέππα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, Γεώργιο Λέκκα, Ιωάννη Μπαλιτσάρη...
Το Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε σήμερα διευκρινίσεις σχετικά με τη μετατροπή ή μη συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, τονίζοντας ότι κανένας κλάδος εργαζομένων δεν μπορεί να εξαιρείται, με εθνική ρύθμιση, από την προστασία της κατάχρησης σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το Δικαστήριο...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ