Άρειος Πάγος 429/2016 Αγωγή και ένσταση περί της ακυρότητας της καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία. Ίδιος χρονικός περιορισμός και για την ένσταση ή αντένσταση περί ακυρότητας της καταγγελίας. Η μη κοινοποίηση δηλ. της αγωγής στον εργοδότη ή...
Στην «αντεπίθεση» περνάει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας μετά το «φιάσκο» με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Exin. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκησης της τράπεζας εξετάζει όλες τις δυνατότητες άσκησης των ένδικων μέσων που απορρέουν από την σύμβαση που...
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είναι εκείνη με την οποία συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρι ορισμένο χρονικό σημείο ή μέχρι την επέλευση ορισμένου μέλλοντος και βεβαίου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισμένου έργου, μετά την περάτωση του οποίου ή την επέλευση του...
  Πρόστιμο 800 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Audi, που ανήκει στον όμιλο της Volkswagen, για παραβάσεις που συνδέονται με τους υψηλής μόλυνσης εξακύλινδρους και οκτακύλινδρους κινητήρες ντίζελ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. «Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα έκτακτα κονδύλια, ο όμιλος της Audi θα...
Δικαστήριο ΕΕ: Αντίθετη με το δίκαιο ΕΕ εθνική νομοθεσία με αναδρομική ισχύ και αυτόματη εφαρμογή που προβλέπει την ακυρότητα τέτοιων συμβάσεων Με τη δημοσιευθείσα στις 14-02-2019 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται...
Απερρίφθη από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η αίτηση προσωρινής διαταγής που είχαν υποβάλει 72 συμβασιούχοι του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), ζητώντας να παραμείνουν στην εργασία τους μέχρι την οριστική εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Σκεπτικό της απόφασης δεν αναμένεται...
Ελπίδα σε χιλιάδες εγγυητές “κόκκινων“ δανείων δημιουργούν δύο αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, οι οποίες όχι μόνον δικαιώνουν μια 60χρονη, με το σκεπτικό ότι κατά την υπογραφή της επιχειρηματικής σύμβασης δεν είχε πείρα από τέτοιου είδους δραστηριότητες αλλά...
Εμπίπτει ο εργαζόμενος ορισμένου χρόνου που καλύπτει θέση εκτάκτου υπαλλήλου επί μακρόν και του οποίου η σχέση εργασίας παρατείνεται διαρκώς σιωπηρά στην έννοια «των διαδοχικών σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου»; Γεώργιος Π. Κανέλλος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ