Κατ’ αρχήν, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη.Κρίσιμος συνεπώς χρόνος, είναι αυτός της καταγγελίας της σύμβασης. Στις περιπτώσεις που η καταγγελία συντελείται με...
Αυξημένοι θα είναι οι μισθοί από τον επόμενο μήνα καθώς η κυβέρνηση άμεσα προχωρά σε φορολογικές ελαφρύνσεις στους μισθωτούς. Αναλυτικά, λόγω των μικρότερων κρατήσεων οι καθαροί μισθοί και συντάξεις θα έχουν μεταβολές...
Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του, καθώς και το µισθό για το διάστηµα που δεν απασχολήθηκε. Δικαίωµα να απαιτήσει το µισθό...
Απόφαση 1036 / 2019    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται μόνον από το είδος της παρεχομένης εργασίας. Εργασία προσιδιάζουσα σε εργάτη θεωρείται εκείνη, η οποία προέρχεται αποκλειστικώς ή κατά...
Επιδόματα και «έξτρα ποσά» τριών ταχυτήτων ισχύουν για τους μισθωτούς που αμείβονται με πρόσθετη παροχή του εργοδότη , δηλαδή με υψηλότερους μισθούς από αυτούς που προβλέπει η κλαδική τους σύμβαση ή η Εθνική Συλλογική...
Μια σειρά από ωφελουμένοι που εργάζονται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, τα οποία δεν πήραν παράταση μπορούν να λάβουν το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις για την ένταξη των ωφελουμένων...
Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Μερική απασχόληση, Εκ περιτροπής εργασία, Συμβάσεις ορισμένου χρόνου, Διαθεσιμότητα, Δανεισμός εργαζομένου του  Μανώλη Αμαργιωτάκη  (Οικονομολόγος – Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων) Παροχή υπηρεσιών ή έργου
Έως την 1η Ιουλίου 2020 υπόχρεοι ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ είναι όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες σύμφωνα με σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)». Με...
Κανόνας έχει γίνει για πολλούς εργοδότες και εργαζόμενους, η ευέλικτη εργασία. Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα που διεξήγαγε η IWG, ο ευέλικτων χώρων, οι μισοί από όσους ρωτήθηκαν εργάζονται εκτός του κύριου χώρου εργασίας τους τουλάχιστον τις...
Άρειος Πάγος 942/2019Απαιτητή καθίσταται η αποζημίωση, επί καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, την ημέρα της καταγγελίας, οπότε η προθεσμία συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 241 ΑΚ αρχίζει την επομένη της καταγγελίας, ενώ, εάν η αποζημίωση καταβάλλεται τμηματικώς,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ