Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνει ημεδαπή επιχείρηση (κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία, κ.λπ.) από αλλοδαπή συνδεδεμένη εταιρεία. Τα εισοδήματα των επιχειρήσεων από μερίσματα αλλοδαπής (αλλά και ημεδαπής) προέλευσης...
Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες έχουν την τάση να καταγράφουν τα κέρδη τους σε χρηματοπιστωτικά κέντρα, τα οποία επιβάλλουν χαμηλή φορολογία, παρά εκεί όπου έχουν πραγματικά το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς τους, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ. Ο...
Οι διαφημίσεις περισσότερων από 400 εταιρειών, ανάμεσά τους και πολυεθνικές - κολοσσοί όπως  Coca-Cola και η Starbucks, θα εξαφανιστούν από σήμερα από το Facebook διαμαρτυρόμενες για την αποτυχία του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης να περιορίσει τον λόγο μίσους...
Με τη νέα εγκύκλιο Ε.2099/2020 της ΑΑΔΕ γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: → Με τον ν. 4072/2012 εισήχθη η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, στο εξής Ι.Κ.Ε.Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 43 που αφορά στα...
Το Σχέδιο Νόμου «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» αποσκοπεί στην πιο...
Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την ορίζεται η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ο χρόνος διαβίβασης, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων...
Παγίδα για τους φορολογουμένους αποτελούν οι χαμηλοί δελεαστικοί φορολογικοί συντελεστές γειτονικών και μη χωρών, καθώς η πάταξη της φοροαποφυγής, μέσω της μεταφοράς εσόδων σε θυγατρικές που βρίσκονται σε χώρες με χαμηλούς συντελεστές, αποτελεί βασική επιδίωξη των φορολογικών...
Τροπολογία του Υπ.Οικονομικών κατατέθηκε στο νομοσχέδιο "Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις" Με το άρθρο  2 της τροπολογίας : Παρέχονται κίνητρα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, στις οντότητες που...
Σχετικά με το νομικό πλαίσιο της ποινικής ευθύνης του Προέδρου ΔΣ. Ανώνυμης Εταιρείας για το αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών της εταιρείας προς το Δημόσιο ΔΠΑ 4619/2020, 5ο Τμήμα Αγωγή...
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Τη Λευκή Βίβλο της για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούν οι επιδοτήσεις τρίτων χωρών στην ενιαία αγορά παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έγγραφο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, που θα διαρκέσει έως τις 23...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ