Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην ΑΑΔΕ-Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γνωρίζονται τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι...
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ με τον τύπο  και το περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος 2014. Στην απόφαση αναφέρεται ότι ένας...
Η ΕΕ διευκολύνει την αναδιάρθρωση των εταιριών εντός της ενιαίας αγοράς Η ΕΕ αίρει τα αδικαιολόγητα εμπόδια στην ελευθερία εγκατάστασης των εταιριών της ΕΕ στην ενιαία αγορά. Κατόπιν συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις...
Το επίσημο σήμα που θα χρησιμοποιείται για τα μακεδονικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο των εργασιών του Τhessaloniki Summit. Το...
Δυνατότητα υπαγωγής στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων από την 1η-1-2020 Δεύτερη ευκαιρία αποπληρωμής οφειλών σε πολλές μηνιαίες δόσεις δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες φορολογούμενους που είχαν ρυθμίσει παλαιά χρέη...
Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη βεβαίωση φόρων Ρυθμίσεις που καθιστούν ευνοϊκότερο για στελέχη εταιρειών το καθεστώς αλληλέγγυας ευθύνης στην πληρωμή των φόρων περιλαμβάνει το άρθρο 28 του φορολογικού νομοσχεδίου. Ειδικότερα τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου...
ΑΠ  895/2019 Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1209, 1210, 1211 εδ. β', 1218 ΑΚ, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικώς προς τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 35 - 47 του ν.δ. 17-7/13-8-1923 "περί ειδικών διατάξεων επί...
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)ΑΠ  906/2019 Η κατά την έννοια των άρθρων 35, 36, 39 και 44 ν. δ/τος 17-7/13-8-1923 "περί ειδικών διατάξεων ανωνύμων εταιρειών", που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 41 ΕισΝΑΚ, ενεχύραση...
Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμφωνήσουν σε προτάσεις που απαιτούν τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων ανά χώρα (CbC) για να αποκαλύψουν τους φόρους που καταβάλλουν οι πολυεθνικές. Οι ευρωβουλευτές...
Προθεσμία έως 31 Οκτωβρίου έχουν οι εταιρείες και επαγγελματίες με οφειλές προς το ΓΕΜΗ προκειμένου να μην περάσουν οι οφειλές τους στο TAXISnet Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων, σχετικά με την τακτοποίηση οφειλών στο...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ