Σύμφωνα με την εγκύκλιο 96356/16.9.2020 του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Με το άρθρο 93 του ν.4714/2020 προστέθηκε παρ.8 στο άρθρο 184...
Αριθμός 968/2018 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Αμοιβή διευθύνοντος συμβούλου ανώνυμης εταιρείας. Εντολή. Μίσθωση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Σύμβαση εργασίας. - Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 23α παρ. 2 και...
Αριθμός 413/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Αδικοπραξία. Αποζημίωση. Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας. Έμμεση ζημία μετόχων.  - Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 914, 928 εδ....
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ Υποχρέωση καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 έχουν καταρχήν «Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή...
Αριθμός 679/2020 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Αναγκαστική ομοδικία. Κοινή εναγωγή ομόρρυθμης εταιρίας και των ομορρύθμων μελών της ατομικώς. - Στη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας...
Αριθμός Απόφασης : 5290 /2020  ΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΙΕ΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 25 Φεβρουαρίου 2020, με δικαστή τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και με γραμματέα τη Σουλτάνα Λουλούδη δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία...
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» - ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ( Ν. 4706/2020 )BDO « Report» (τεύχος 5 ) Επιμέλεια:Χριστόφορος Αχινιώτης, Partner, ΟΕΛ, ACA, CICAΧριστίνα Καλογεροπούλου, Νομική Σύμβουλος ΠεριεχόμεναI. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗIΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝIΙΙ. ΚΥΡΩΣΕΙΣIV. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 282/2020 (ΠΟΙΝΙΚΗ) ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Παράσταση πολιτικής αγωγής. Απόλυτη ακυρότητα. Παράσταση ομόρρυθμης εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας. Επί αξιόποινης πράξης που στρέφεται κατά ομόρρυθμης εταιρείας, η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο,...
ΑΡΙΘΜΟΣ 310/2020 (ΠΟΙΝΙΚΗ) ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ευθύνη νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. - Κατά την παρ. 1...
Αγγελική Βελεσιώτη Τι αναφέρει ο Σύλλογος των ζημιωθέντων για το Εγγυητικό Κεφαλαίο Ζωής που αναμένεται να ενεργοποιηθεί με τροπολογία -Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο Τροπολογία για την ενεργοποίηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ