Τον Απρίλιο του 2020 ενεργοποιούνται τα ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα υποχρεωτικά. Την ίδια περίοδο ξεκινάει, αλλά με προαιρετικό χαρακτήρα σε πρώτη φάση, η ηλεκτρονική τιμολόγηση με στόχο και αυτή...
ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κού ΕλέγχουΛεωχάρους 2 Τ.Κ. 105-62 ΑθήναΣε απάντηση του Α.Π. 121385 ΕΞ 2019/30-10-2019 εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την αρ. 1547/29-10-2019 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, που...
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4172/2013 για διανεμόμενα μερίσματα και καταβαλλόμενους τόκους ή δικαιώματα προς νομικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελβετίας, εκδόθηκε η νέα εγκύκλιος...
Με την υπ' αριθμ. 223/2019 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με την καταχώριση ή μη στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων ανώνυμης εταιρείας, με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο. Το ερώτημα του...
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση υπ' αριθμ. 223/2019 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να αρνηθεί αιτιολογημένα την καταχώριση υποβληθέντων στοιχείων ανώνυμης εταιρείας, με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο, λόγω έλλειψης σαφήνειας και...
Ηλεκτρονικά αναμένεται να είναι τα βιβλία των επιχειρήσεων από το 2020.Tο πρόγραμμα θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από το τρέχον έτος, με την πλήρη εφαρμογή του να αναμένεται λίγους μήνες αργότερα. Στόχος της  κυβέρνησης...
Η σύγχρονη αντιμονοπωλιακή νομοθεσία επινοήθηκε στην Αμερική. Τώρα, όμως, είναι η Ευρώπη αυτή που δρα ως παγκόσμια αρχή σε θέματα κανονιστικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό. Οι ΗΠΑ χάνουν αυτή τη μάχη. Το αμερικανικό υπουργείο...
Ηλεκτρονικά βιβλία: Αλλάζουν όλα σταδιακά από το 2020 και πάνω από 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν και να τηρούν ηλεκτρονικά τα φορολογικά...
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην ΑΑΔΕ-Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γνωρίζονται τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι...
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ με τον τύπο  και το περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος 2014. Στην απόφαση αναφέρεται ότι ένας...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ