Παγίδα για τους φορολογουμένους αποτελούν οι χαμηλοί δελεαστικοί φορολογικοί συντελεστές γειτονικών και μη χωρών, καθώς η πάταξη της φοροαποφυγής, μέσω της μεταφοράς εσόδων σε θυγατρικές που βρίσκονται σε χώρες με χαμηλούς συντελεστές, αποτελεί βασική επιδίωξη των φορολογικών αρχών τόσο...
Οδηγίες για τους δανειολήπτες με "κόκκινα" δάνεια Με τα κόκκινα δάνεια να έχουν ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ και τον εφιάλτη που ζουν οι δανειολήπτες, οι πρακτικές που υιοθετούν τράπεζες και εισπρακτικές εταιρίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα για την ελληνική...
Τα κύρια ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και σειρά άλλων θεμάτων που σχετίζονται με το εταιρικό δίκαιο συζητήθηκαν σήμερα, Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, κατά τη διάρκεια διαβούλευσης, παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιου...
Υπόθεση χρόνου είναι η έκδοση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την επικύρωση των συμφωνιών εξυγίανσης των εταιρειών Hyundai Ελλάς και Autodeal (αποκλειστικός αντιπρόσωπoς της Kia Motors) του ομίλου Π&Ρ Δάβαρη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι δύο εταιρείες...
Τα πρόσωπα που διοικούν ένα νομικό πρόσωπο ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα, δηλ. παράλληλα με το νομικό πρόσωπο με την προσωπική τους περιουσία, για τις φορολογικές οφειλές του νομικού προσώπου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αναλυτικότερα, τα...
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ με τον τύπο  και το περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων για το έτος 2014. Στην απόφαση αναφέρεται ότι ένας...
Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμφωνήσουν σε προτάσεις που απαιτούν τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων ανά χώρα (CbC) για να αποκαλύψουν τους φόρους που καταβάλλουν οι πολυεθνικές. Οι ευρωβουλευτές...
Ευκολότερη και φθηνότερη ίδρυση επιχείρησης εντός ΕΕ - Συμμετοχή συμβολαιογράφων ή δικηγόρων στις διαδικασίες, εφόσον μπορούν να διεκπεραιωθούν πλήρως ηλεκτρονικά Η ΕΕ αποφάσισε να αναθεωρήσει τους κανόνες του εταιρικού δικαίου...
Την λύση της συμφωνίας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές γνωστής εργολαβικής εταιρείας, που δραστηριοποιείται στο νησί και έχει αναλάβει σηµαντικά δηµόσια έργα, απεφάσισε χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, θέτοντάς την εκτός της προστασίας του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα!Το...
Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής), ενόψει της ενσωμάτωσης της ανωτέρω Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.)...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ