Αριθμός 302/2018 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - Αθέμιτος ανταγωνισμός. Πράξεις του εταίρου αντικείμενες στα συμφέροντα της εταιρίας. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 Ν. 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού», απαγορεύεται κατά...
Το 29,2% των γερμανικών εταιρειών πιστεύει πως θα επιβιώσει το πολύ για τρεις μήνες, αν οι σχετικοί με τον κορωνοϊό περιορισμοί παραμείνουν σε ισχύ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ 52,7% λένε πως θα επιβιώσουν το πολύ για...
ΑΡΙΘΜΟΣ 373/2019 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  - Αναγνώριση χρέους. Σύναψη σύμβασης από ανώνυμη εταιρεία. Εξουσία εκπροσώπησης. Παραγραφή αξιώσεων των εμπόρων για εμπορεύματα που χορήγησαν. Συμβιβασμός που καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στην...
Κωνσταντίνος Ιωαν. ΝιφορόπουλοςΟρκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven (*) Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια. Δεν έχει σχέση με την προκαταβολή...
ΑΡΙΘΜΟΣ 1484/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Ανώνυμη εταιρεία. Έλεγχος μειοψηφίας.  - Κατά τη διάταξη του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών" (Σημείωση inlaw.gr: Σχετική διάταξη άρθ. 142...
6. Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α΄ 115), οι οποίες, εισάγουσες εξαίρεση από την αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, πρέπει να ερμηνεύονται στενά (ΣτΕ 1213/2019), καθιερώνεται, για λόγους δημοσίου...
Φως στο νέο καθεστώς υπολογισμού των ημερών ασφάλισης των μελών διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ρίχνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου Βρούτση. Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στην ασφάλιση των μη μισθωτών,...
• Ενδοομιλικές συναλλαγές - Αλλαγές στο λειτουργικό προφίλ των πολυεθνικών εταιρειών: Η παγκόσμια εξάπλωση του COVID-19 αναγκάζει τις περισσότερες εθνικές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν δράσεις και μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και αναφορικά...
Ανοίγει εντός της ημέρας άλλη μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα βρίσκεται αυτή τη φορά μέσα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, aade.gr για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις μέχρι 5 εργαζόμενους προσωπικό για την καταβολή...
Δυνατότητα λήψης των αποφάσεων Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων με Τηλεδιάσκεψη και άλλα πρόσφορα μέσα, έως 30-6-2020. α) Δυνατότητα πραγματοποίησης των Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη Δυνατότητα και ποιους αφορά

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ