Κανονισμός «Βρυξέλλες I»: Aγωγή αποζημίωσης θυμάτων ναυαγίου πλοίου με Παναμαϊκή σημαία ενώπιον των ιταλικών δικαστηρίων Ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Maciej Szpunar προτείνει στο Δικαστήριο να κρίνει ότι τα θύματα του...
Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν από τη Βουδαπέστη στη χρηματοδότηση ΜΚΟ με κεφάλαια από το εξωτερικό παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, εκτίμησε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, οι περιορισμοί αυτοί...
Η μακροχρόνια και άσκοπη κατάσχεση κινητών πραγμάτων που δεν αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική δίκη παραβιάζει το δικαίωμα στη περιουσία. Αυτό αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο οποίο προσέφυγαν 19 Ρωσικές εταιρείες και η κύρια...
Οι ανήλικοι κατήγγειλαν ενώπιον του ΕΔΔΑ, έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή φροντίδα, έλλειψη κατάλληλων ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και ασφάλειας, δυσκολία πρόσβασης σε τρόφιμα και σε εγκαταστάσεις υγιεινής, καθώς και παντελή έλλειψη επαρκούς προστατευτικού πλαισίου
ΑΠΟΦΑΣΗ Luzi κατά Ιταλίας της 5.12.2019 (αριθ. 48322/17)  Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αδυναμία του προσφεύγοντος να ασκήσει το δικαίωμα επικοινωνίας και πρόσβασης  στο παιδί...
Το πλαίσιο κάτω από το οποίο είναι δικαιολογημένη η κατ’ οίκον έρευνα που έκαναν οι Αρχές, περιγράφει το Ευρωπαικό Δικαστήριο, σε μια απόφαση εξαιρετικά επίκαιρη για τη χώρα μας καθώς κρίνει πως εφόσον η σοβαρότητα της υπόθεσης...
Μία απόφαση του Δικαστηρίου της σε ιδιαίτερα ενδιαφέρον προδικαστικό ερώτημα για την ευθύνη δημόσιων λειτουργών Με τη δημοσιευθείσα στις 19-12-2019 απόφασή του επί της υπόθεσης Deutsche Umwelthilfe κατά Freistaat Bayern (C-752/18), το Τμήμα Μείζονος...
Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Οδηγία 90/435/ΕΟΚ – Αποτροπή διπλής φορολόγησης – Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση – Απαγόρευση φορολόγησης εισπραττομένων κερδών –...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ