Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 111/2020Λουξεμβούργο, 22 Σεπτεμβρίου 2020 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑724/18 Cali Apartments κατά Procureur général près la cour d’appel de Paris και ville de Paris...
Δικαστήριο ΕΕ: Το δίκαιο ΕΕ δεν επιτρέπει σε εθνική νομοθεσία να αποκλείει από το δικαίωμα αυτό τους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες υπηκόους τρίτων χωρών εκτός ΕΟΧ Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη...
ΑΠΟΦΑΣΗ Grubnyk κατά Ουκρανίας της 17.09.2020 (αρ. προσφ. 58444/15) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τεκμήριο αθωότητας. Προσωρινή κράτηση υπόπτου, δικαίωμα στην ελευθερία  και ασφάλεια επικίνδυνου...
Δικαστήριο ΕΕ: Τα εν λόγω μέτρα είναι προσηκόντως αιτιολογημένα και μπορούν να ασκήσουν πίεση προς τη Ρωσία Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 17-09-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής...
«Όχι» στην προνομιακή μεταχείριση εφαρμογών και υπηρεσιών, μέσω προσφορών στο πλαίσιο των οποίων οι εν λόγω εφαρμογές και υπηρεσίες υπόκεινται σε «μηδενικό τέλος» Με μία απόφαση - ορόσημο για το ανοιχτό διαδίκτυο (υποθέσεις C-807/18...
ΑΠΟΦΑΣΗ Guravska κατά Λετονίας της 10.09.2020 (αριθ. 41553/18) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εύλογος χρόνος διάρκειας αστικών διαδικασιών σε αστική ιδιοκτησιακή διαφορά. Αποτελεσματικό εθνικό ένδικο...
ΑΠΟΦΑΣΗ G.L. κατά Ιταλίας της 10.09.2020 (αριθ. προσφ. 59751/15) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στην εκπαίδευση και απαγόρευση των διακρίσεων λόγω των ειδικών μαθησιακών...
Γεν. εισαγγελέας ΔΕΕ: “Για την ενσωμάτωση έργων από άλλες ιστοσελίδες μέσω inline linking απαιτείται συγκατάθεση - Αντίθετα, για την ενσωμάτωση που χρησιμοποιεί το framing δεν απαιτείται συγκατάθεση” Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με...
Δικαστήριο ΕΕ: Συντρέχει ευθύνη του αερομεταφορέα λόγω αμέλειας του προσωπικού του ξενοδοχείου; Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 4-09-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι η...
Απόφαση Δικαστηρίου της ΕΕ για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός ΕΕ Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 4-09-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ