Το ΕΔΑΔ τον δικαίωσε το 2010, επιδικάζοντας αποζημίωση ύψους €450.000, όμως 9 χρόνια μετά η Άγκυρα δεν έχει καταβάλει ακόμη το ποσό - Με την προσφυγή στο ΔΕΕ ανοίγει ο δρόμος για παρόμοιες υποθέσεις σε πανευρωπαϊκό...
Η διάταξη η οποία απαγορεύει να χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης «snippets» δημοσιευμάτων είναι ανεφάρμοστη ελλείψει προηγούμενης κοινοποίησής της στην Κομισιόν Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η γερμανική διάταξη η οποία...
Η παροχή διαδικτυακής υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία δεν περιλαμβάνει πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν εμπίπτει στις «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
Με τη δημοσιευθείσα στις 5-09-2019 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται ότι η δυνατότητα πληρωμής με άμεση χρέωση ΕΧΠΕ (Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε ευρώ) δεν μπορεί να εξαρτηθεί από προϋπόθεση περί κατοικίας στην εθνική επικράτεια.
Το δικαίωμα στην περιουσία δεν επιτρέπει αιφνιδιασμούς με άμεση ανάκληση αδείας καταστημάτων χωρίς προειδοποίηση, χωρίς έγκυρη ενημέρωση, χωρίς αποζημίωση και χωρίς η παρέμβαση αυτή να δικαιολογείται από το δημόσιο συμφέρον και να προβλέπεται από τη νομοθεσία. Αυτό...
Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν με κάθε τρόπο τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος, ακόμα κι όταν το κινητό δεν διαθέτει κάρτα SIM Lawspot.gr 05/09/2019
Καταδίκη για την ακύρωση γάμου βάσει του άρθρου 1357 του Αστικού Κώδικα, ο οποίος απαγορεύει τον γάμο μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας
Δικαστήριο ΕΕ: Η αποκατάσταση ζημίας όπως η απώλεια μισθού εμπίπτει στην έννοια της «περαιτέρω αποζημίωσης» - Τα συστατικά στοιχεία της ζημίας καθορίζονται από τον εθνικό δικαστή
Σημαντική Απόφαση εξέδωσε το ΔΕΕ στην υπόθεση C-40/17 (Fashion ID GmbH & Co. KG κατά Verbraucherzentrale NRW eV), σύμφωνα με την οποία, ο διαχειριστής ιστοσελίδας στην οποία έχει ενσωματωθεί η επιλογή «Μου αρέσει!» του Facebook μπορεί να...
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε σήμερα την Ρωσία για σειρά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπόθεση του θανάτου στην φυλακή το 2009 του νομικού Σεργκέι Μαγκνίτσκι, η οποία προκάλεσε σοβαρή διπλωματική κρίση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ