Αρχική Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ Antonov κατά Βουλγαρίας της 28.05.2020 (αρ. προσφ. 58364/10) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιστροφή φόρου και υπαίτια καθυστέρηση στην εκτέλεση αποφάσεων.
Φρέσκια απόφαση από το ΔΕΕ ερμηνεύει τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα του καταναλωτή και δη τις διατάξεις αυτής που αφορούν το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρεί εντός 14 ημερών αναιτιολόγητα από καταναλωτική σύμβαση. Το...
ΑΠΟΦΑΣΗ Gubasheva και Ferzauli κατά Ρωσίας της 05.05.2020 (αριθ. προσφ.38433/17)  βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και ευθύνη του κράτους. Η πρώτη προσφεύγουσα ενεργώντας ατομικά και...
ΑΠΟΦΑΣΗ Jabłońska κατά Πολωνίας της 14.05.202 (αρ. προσφ. 24913/15) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναποτελεσματική έρευνα για θάνατο νεαρού κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου ρουτίνας. ...
Γεν. Εισαγγελέας ΔΕΕ: Τα δικαστήρια της Ένωσης δεν είναι αρμόδια να εκδικάζουν αγωγές αποζημίωσης που ασκούνται κατά της Ευρωομάδας Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τις δημοσιευθείσες την Πέμπτη, 28-05-2020, προτάσεις του ο...
ΑΠΟΦΑΣΗ Romić κ.α. κατά Κροατίας της 14.05.2020  (αρ. προσφ. 22238/13, 30334/13, 38246/13, 57701/13, 62634/14, 52172/15 και 17642/15) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωστοποίηση εισαγγελικών προτάσεων....
ΑΠΟΦΑΣΗ Mraović κατά Κροατίας της 14.05.2020 (αρ. 30373/13) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προστασία της ιδιωτικής ζωής του θύματος σε υποθέσεις βιασμού και δικαίωμα δημόσιας...
Τοποθέτηση αιτούντων διεθνή προστασία στη συγκεκριμένη ζώνη από τις ουγγρικές αρχές, άσκηση πραγματικής προσφυγής και δίκαιο ΕΕ Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 14-05-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής...
ΑΠΟΦΑΣΗ Π. κατά Ελλάδας της 14.05.2020 (αρ. προσφ. 78085/12) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα ακρόασης κατηγορούμενου για σεξουαλική κακοποίηση του γιου του. Δικαίωμα εξέτασης...
Πολλοί λένε ότι η «τηλεργασία» και οι «εργαζόμενοι σε ετοιμότητα», που αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας, ήρθαν για να μείνουν! Πολλές επιχειρήσεις σκέφτονται να κατοχυρώσουν τις συγκεκριμένες τακτικές, καθώς βοηθούν στο λειτουργικό...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ