ΑΠΟΦΑΣΗ Covalenco κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας της 16.06.2020 (αριθ. προσφ.72164/14) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα ακρόασης διαδίκων, αντιμωλία δίκη, δικονομικές αρμοδιότητες Αρείου Πάγου.
Τι προτάσεις της σε δύο ενδιαφέρουσες υπόθέσεις δημοσίευσε η γενική εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, J. Kokott (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-245/19 και C-246/19). Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα προσφυγής κατά διαταγής παροχής...
Δικαστήριο ΕΕ: Ψήφιση ετήσιου προϋπολογισμού και εύρυθμη διεξαγωγή δημοσιονομικής διαδικασίας Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 25-06-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε...
ΑΠΟΦΑΣΗ Zirnīte κατά Λετονίας της 11.06.2020 (αρ. προσφ.  69019/11) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αίτημα και δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων. Προϋποθέσεις. Παρεπόμενη ποινή δήμευσης περιουσιακών στοιχείων.
ΑΠΟΦΑΣΗ Evers κατά Γερμανίας της 28.05.2020 (αρ. προσφ. 17895/14) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αυτοπρόσωπη εμφάνιση, πρόσβαση σε δικογραφία, αιτιολογία απόφασης και δίκαιη δίκη.  Ο...
ΑΠΟΦΑΣΗ Σταυρόπουλος κ.α. κατά Ελλάδας της 25.06.2020 (αριθμ. προσφ. 52484/18) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρακτική ορισμένων Ληξιαρχείων στην Ελλάδα να αναφέρουν στις ληξιαρχικές πράξεις...
Το πρόσωπο που έχει εκδηλώσει τη βούλησή του να αιτηθεί διεθνή προστασία δεν μπορεί να τεθεί υπό κράτηση λόγω έλλειψης θέσεων σε κέντρο υποδοχής και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος
Απόφαση Δικαστηρίου της ΕΕ για τα αιολικά πάρκα Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι κανονιστική απόφαση και εγκύκλιος οι οποίες καθορίζουν τις γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως πολεοδομικής άδειας για την εγκατάσταση...
Και αν λυθεί εκ νέου η σχέση εργασίας αποζημίωση αντί της άδειας που δεν έλαβε Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 25-06-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)...
Σημαντικό τμήμα της ουγγρικής νομοθεσίας για το άσυλο παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο οποίος αναφέρεται ειδικά στην κράτηση των αιτούντων άσυλο σε περιοχές τράνζιτ στην...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ