Όταν το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) δέχεται μια προσφυγή, μπορεί να απαιτήσει από ένα Κράτος να λάβει ορισμένα μέτρα προσωρινά, όσο συνεχίζεται η εξέταση της υπόθεσης. Συνήθως απαιτεί από ένα Κράτος να απέχει από κάποιες ενέργειες, όπως να...
Η εκχωρηθείσα απαίτηση σε δικηγόρο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης και αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με τις οφειλές του προς το Δημόσιο   Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την εκχώρηση σε δικηγόρο μέρους επιδικασθείσας, με...
Προτάσεις γεν. εισαγγελέα ΔΕΕ για υπόθεση Deutsche Bahn: Αντίθετος με το ενωσιακό δίκαιο ο όρος κατοικίας του πελάτη στη Γερμανία για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής αγοράς ταξιδιωτικών εισιτηρίων
Καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για έρευνα σε επαγγελματική εγκατάσταση δικηγόρου και την κατάσχεση διαφόρων στοιχείων και εγγράφων στο πλαίσιο ποινικής έρευνας Με σημερινή του απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής...
ΑΠΟΦΑΣΗ Michnea κατά Ρουμανίας της 07.07.2020 (αρ. προσφ.  10395/19) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμβασης Χάγης, Κανονισμός Βρυξελλών, επιμέλεια παιδιού  και βέλτιστο συμφέρον  αυτού.
Νέα καταδίκη από το Ευρωδικαστήριο εις βάρος της Ελλάδας, αυτήν τη φορά για την πλημμελή προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Οπως έκρινε το δικαστήριο, οι ελληνικές αρχές απέτυχαν να προστατεύσουν επαρκώς την περιοχή ωοτοκίας της caretta caretta και τους...
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ.67/18 Λουξεμβούργο, 17 Μαίου 2018 Απόφαση στην υπόθεση C-147/16 Karel de Grote-Hogeschool VZW κατά Susan Romy Jozef Kuijpers Η οδηγία της Ένωσης σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές μπορεί να εφαρμοστεί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα   Ο εθνικός δικαστής οφείλει να εξετάζει αυτεπαγγέλτως τον καταχρηστικό...
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε την Τετάρτη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως είχε δίκιο να χαρακτηρίζει παράνομες τις φοροαπαλλαγές προς ισπανικές εταιρίες με μερίδια σε ξένες εταιρίες.Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι το Γενικό Δικαστήριο έκανε λάθος ακυρώνοντας την απόφαση...
Με έγγραφό του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ενημερώνει τις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σχετικά με την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην υπόθεση Φούντας κατά Ελλάδος. Η...
Έννοια του όρου “ασυνόδευτος ανήλικος” - Δικαίωμα πρόσφυγα στην οικογενειακή επανένωση με τους γονείς του (Εισαγγελέας ΔΕΕ) Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Η ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως ασύλου αποτελεί την καθοριστικής σημασίας ημερομηνία για την εκτίμηση περί της ιδιότητας του ασυνόδευτου ανηλίκου, σύμφωνα...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ