Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Δεκεμβρίου 2016 (αίτηση του Oberlandesgericht Celle (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord κατά Region Hannover (Υπόθεση C-51/15) (1) ((Προδικαστική παραπομπή - Άρθρο 4, παράγραφος 2, ΣΕΕ - Σεβασμός της εθνικής...
Προτάσεις της Γεν. Εισαγγελέα του ΔΕΕ της 30ης Μαρτίου 2017 στην Υπόθεση C‑73/16: Προδικαστική παραπομπή- Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως- Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων- Υποχρέωση τηρήσεως προδικασίας-  Κατάλογος με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ο οποίος καταρτίστηκε...
Δικαστήριο ΕΕ: Ναι, εφόσον η σχετική απόφαση υπόκειται σε ενδελεχή δικαστικό έλεγχο πριν την εκτέλεση του εντάλματος Με τη δημοσιευθείσα στις 9-10-2019 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται ότι εμπίπτουν στην έννοια...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράβαση κοινοτικής Οδηγίας που αφορά στις απαιτήσεις συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο για όλους τους επαγγελματίες του τομέα της μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών μηχανικών και των αρχιτεκτόνων. Ειδικότερα η Επιτροπή ζητά από 9...
Ο χρόνος των κατ' οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός εργαζομένου ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του εντός σύντομης προθεσμίας πρέπει να θεωρείται ως «χρόνος εργασίας», αποφάνθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. «Η υποχρέωση φυσικής παρουσίας στον καθορισμένο...
Ένας αιτητής που δικαιώθηκε το 2016 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε υπόθεση εναντίον της Κύπρου, δεν έχει πάει να εισπράξει ακόμη την αποζημίωση που επιδίκασε το Δικαστήριο, ενώ αρνείται να συνεργαστεί με τις κυπριακές αρχές για την...
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επικύρωσε σήμερα τη δημόσια απαγόρευση του νικάμπ, της μαντίλας που αφήνει σε κοινή θέα μόνο τα μάτια, την οποία θεσμοθέτησε το Βέλγιο το 2011, χαρακτηρίζοντάς την «απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία». Οι δικαστές εξέτασαν την...
Η απαγόρευση καταχρηστικών πρακτικών στον τομέα του ΦΠΑ εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εθνικού μέτρου που να τη θέτει σε ισχύ στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών Με σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-251/16 Edward Cussens κ.λπ. κατά...
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΛουξεμβούργο, 19 Οκτωβρίου 2016Απόφαση στην υπόθεση C-148/15Deutsche Parkinson Vereinigung eV κατά Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eVΟ καθορισμός ενιαίας τιμής στη Γερμανία για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή είναι αντίθετος στο δίκαιο...
Η Κύπρος καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ (αναποτελεσματική έρευνα και απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση αναφορικά με τις συνθήκες κράτησης). Προσφεύγων ήταν ένας Κενυάτης, γεννημένος το 1978, κάτοικος του Ναϊρόμπι της...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ