Για παραβίαση του κανονισμού ΠΟΠ Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Δανίας για παραβίαση του κανονισμού ΠΟΠ προσφεύγουν Κομισιόν και ελληνική κυβέρνηση. Το πρωί ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...
Παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε Δικαστήριο για δικηγόρους που άσκησαν αγωγή κατά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Με πρόσφατη απόφασή του (Κανδράκης κατά Ελλάδος) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση...
ΑΠΟΦΑΣΗ Z κατά Βουλγαρίας της 28.05.2020  (αρ. προσφ.  39257/17) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναποτελεσματική δικαστική έρευνα για ευάλωτες ομάδες. Διαδικαστικό σκέλος απαγόρευσης απάνθρωπης και...
ΑΠΟΦΑΣΗ S.L. και A.L. κατά Ιταλίας της 04.06.2020 (αριθ. προσφ. 896/16) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οικογενειακή ζωή και προστασία της στις διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίων. Ο...
ΑΠΟΦΑΣΗ Vujnović κατά Κροατίας της 11.06.2020 (αριθ. προσφ. 32349/16) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στη ζωή, ασφάλεια δικαίου και πρόσβαση σε δικαστήριο.
Η μοναδικότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε μια νομική καινοτομία την οποία διέπλασε στη δεκαετία του 1960 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η καινοτομία αυτή συνίσταται στο ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία γίνεται αντιληπτή ως μεταβίβαση...
Η απόφαση T‑503/19 του ΓενΔικΕΕ από 13.05.2020 πραγματεύεται το ζήτημα, εάν ένα διαφημιστικό σλόγκαν μπορεί να κατοχυρωθεί ως σήμα προς διάκριση των προιόντων και υπηρεσιών της διαφημιζόμενης επιχείρησης. Το ζήτημα δεν είναι νέο, εφόσον συναντάται παλαιότερη νομολογία των...
Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 11-06-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι το γεγονός ότι, στη Σλοβακία, η εξουσία διορισμού και παύσεως του προέδρου της εθνικής ρυθμιστικής αρχής...
Η ενοχλητική συμπεριφορά επιβάτη ως «έκτακτη περίσταση» μπορεί να απαλλάξει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωση αποζημίωσης Με μία ενδιαφέρουσα απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε σήμερα πως η ενοχλητική συμπεριφορά επιβάτη αεροπορικών μεταφορών...
ΑΠΟΦΑΣΗ Azerkane κατά Ολλανδίας της 02.06.2020 (αρ.προσφ. 3138/16) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απέλαση μετανάστη που ζούσε με τους γονείς του. Δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή....

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ