ΑΠΟΦΑΣΗ Maria Mihalache κατά Ρουμανίας της 30.06.2020 (αρ.προσφ.  68851/16) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στην περιουσία, δημόσιο συμφέρον και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Η προσφεύγουσα...
ΑΠΟΦΑΣΗ Bocu κατά Ρουμανίας της 30.06.2020 (αρ. προσφ. 58240/14) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνώριση πατρότητας. Αναψηλάφηση απόφασης αναγνώρισης πατρότητας λόγω ύπαρξης νέων ισχυρών αντίθετων...
ΑΠΟΦΑΣΗ Covalenco κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας της 16.06.2020 (αριθ. προσφ.72164/14) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα ακρόασης διαδίκων, αντιμωλία δίκη, δικονομικές αρμοδιότητες Αρείου Πάγου.
Τι προτάσεις της σε δύο ενδιαφέρουσες υπόθέσεις δημοσίευσε η γενική εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, J. Kokott (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-245/19 και C-246/19). Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα προσφυγής κατά διαταγής παροχής...
Δικαστήριο ΕΕ: Ψήφιση ετήσιου προϋπολογισμού και εύρυθμη διεξαγωγή δημοσιονομικής διαδικασίας Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 25-06-2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε...
ΑΠΟΦΑΣΗ Zirnīte κατά Λετονίας της 11.06.2020 (αρ. προσφ.  69019/11) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αίτημα και δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων. Προϋποθέσεις. Παρεπόμενη ποινή δήμευσης περιουσιακών στοιχείων.
ΑΠΟΦΑΣΗ Evers κατά Γερμανίας της 28.05.2020 (αρ. προσφ. 17895/14) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αυτοπρόσωπη εμφάνιση, πρόσβαση σε δικογραφία, αιτιολογία απόφασης και δίκαιη δίκη.  Ο...
ΑΠΟΦΑΣΗ Σταυρόπουλος κ.α. κατά Ελλάδας της 25.06.2020 (αριθμ. προσφ. 52484/18) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρακτική ορισμένων Ληξιαρχείων στην Ελλάδα να αναφέρουν στις ληξιαρχικές πράξεις...
Το πρόσωπο που έχει εκδηλώσει τη βούλησή του να αιτηθεί διεθνή προστασία δεν μπορεί να τεθεί υπό κράτηση λόγω έλλειψης θέσεων σε κέντρο υποδοχής και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος
Απόφαση Δικαστηρίου της ΕΕ για τα αιολικά πάρκα Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι κανονιστική απόφαση και εγκύκλιος οι οποίες καθορίζουν τις γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως πολεοδομικής άδειας για την εγκατάσταση...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ