Τα νέα από τη Συρία παραμένουν άσχημα παρότι η υποχώρηση και ίσως σύντομα η ήττα του αποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους αναμένεται να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών στη… Τα νέα από τη Συρία παραμένουν άσχημα παρότι η υποχώρηση και ίσως...
ΑΠΟΦΑΣΗ Krasteva κ.α. κατά Βουλγαρίας της 01-06-2017 (αριθ. προσφ. 5334/11) βλ. εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δικαίωμα στην περιουσία τους. Αφαίρεση της ιδιοκτησίας τους χωρίς να τους καταβληθεί αποζημίωση την οποία είχαν αγοράσει καλή τη πίστη. Το ΕΔΔΑ  έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση της Σύμβασης σε ό,τι...
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) προσφεύγουν οι απόστρατοι, για να διεκδικήσουν αφενός την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και την επιστροφή των μισθών αναδρομικά, στα επίπεδα του Ιουλίου 2012, αφετέρου την επιστροφή των κρατήσεων που τους...
Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, στα πλαίσια άσκησης κριτικής σε δήμαρχο από μέλος δημοτικού συμβουλίου - Διάκριση μεταξύ δηλώσεων για πραγματικά γεγονότα και αξιολογικών κρίσεων Με μία ενδιαφέρουσα απόφασή του για την ελευθερία της...
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφαση του στην υπόθεση C-342/15, έκρινε ότι είναι νόμιμος ο αποκλεισμός της αναγνώρισης σε κράτος μέλος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής από δικηγόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος και ότι δεν είναι αντίθετη στο κοινοτικό...
Το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποφάνθηκε ότι είναι νόμιμη η ακύρωση από τον βιολογικό πατέρα της αναγνώρισης πατρότητας παιδιού από το σύζυγο της μητέρας, κρίνοντας ότι δεν παραβιάστηκε το Άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και...
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-569/16 και C-570/16 Stadt Wuppertal κατά Maria Elisabeth Bauer και Volker Willmeroth κατά Martina Broßonn Οι κληρονόμοι θανόντος εργαζομένου μπορούν να ζητήσουν από τον πρώην εργοδότη του αποζημίωση για την ετήσια άδεια μετ' αποδοχών την...
Πολύ σημαντική απόφαση ενόψει GDPR - Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας οι διαχειριστές σελίδων και το Facebook   Μία εξαιρετικά σημαντική απόφαση σχετικά με την προστασία δεδομένων στις πλατφόρμες κοινωνικές δικτύωσης, ειδικά με δεδομένη την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR),...
Πολύ σημαντική και χρήσιμη απόφαση για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμα του διαδίκου να εκπροσωπείται στη δίκη από το δικηγόρο του, εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 26 Ιουλίου 2018, (υπόθεση Bartaia v. Georgia / αρ.αίτησης 10978/06). Το Δικαστήριο...
Την επιστροφή δύο από τις πέντε περιουσίες και αποζημίωση στις υπόλοιπες περιουσίες με ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 14% της εκτιμώμενης αξίας αγοράς αποφάσισε η Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας στα κατεχόμενα, στην Ανδριανή Ιωάννου στην κατεχόμενη Κώμα του...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ