Φορολογία: η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο λόγω του μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζει στο «τσίπουρο» και την «τσικουδιά» Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν εφαρμόζει τον κανονικό συντελεστή ειδικού φόρου...
http://www.humanrightscaselaw.gr/  ΔΕΕ 1.2.2017, C-392/15, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας Οικονομική/επαγγελματική ελευθερία – Επάγγελμα του συμβολαιογράφου – Ελευθερία εγκατάστασης και απαγόρευση διακρίσεων με βάση την ιθαγένεια (άρ.  49 ΣΛΕΕ) – Εξαιρέσεις αφορώσες στην άμεση και ειδική συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας (άρ. 51 ΣΛΕΕ) – Δεν...
  Ακόμη μία καταδίκη, για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές, είσέπραξε σήμερα η Ελλάδα από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με απόφαση που την υποχρεώνει να καταβάλλει, συνολικά, περίπου 90.000 ευρώ στους έλληνες και αλλοδαπούς που προσέφυγαν στο...
  «Διαφήμιση, η οποία συγκρίνει τιμές μεταξύ προϊόντων που πωλούνται σε καταστήματα διαφορετικής κατηγορίας και διαφορετικού μεγέθους είναι ανεπίτρεπτη υπό ορισμένες περιστάσεις» αποφάνθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  Μία τέτοια διαφήμιση ενδέχεται, επίσης, να είναι παραπλανητική, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, «εάν δεν...
Πολύ σημαντική εξέλιξη για το μέλλον των peer-to-peer δικτύων: Μπορεί η απόφαση του ΔΕΕ να αποτελέσει την αρχή του τέλους για την περίφημη ιστοσελίδα torrents;   Οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs) στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να υποχρεωθούν σε αποκλεισμό της πρόσβασης...
  Τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να χορηγούν θεώρηση (βίζα) για ανθρωπιστικούς λόγους όταν συντρέχουν σοβαροί και αποδεδειγμένοι λόγοι να θεωρηθεί ότι τυχόν άρνηση θα εκθέσει τα πρόσωπα που ζητούν διεθνή προστασία σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική...
Το Δικαστήριο της ΕΕ με απόφασή του (1/2/2017) στην υπόθεση  C‑392/15 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ουγγαρίας) έκρινε ότι η προϋπόθεση της ιθαγένειας για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου συνιστά δυσμενή διάκριση, καθώς οι συμβολαιογραφικές δραστηριότητες, δεν συνιστούν συμμετοχή στην άσκηση...
Η Ρωσία παραβίασε τα δικαιώματα του αντιπολιτευόμενου πολιτικού και ακτιβιστή κατά της διαφθοράς Αλεξέι Ναβάλνι καθώς διέλυσε διαδηλώσεις και τον συνέλαβε σε επτά περιπτώσεις την περίοδο από το 2012 ως το 2014, έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Ναβάλνι,...
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα, απαντώντας σε προδικαστικό ερώτημα βελγικού δικαστηρίου, ότι αίτηση παροχής ασύλου σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. μπορεί να απορριφθεί σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είχε συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε δραστηριότητες τρομοκρατικού δικτύου. Διευκρινίζει δε...
Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση Tomas Vilkas (C-640/15) Οι επιφορτισμένες με την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως αρχές οφείλουν, σε περίπτωση αποδειχθείσας ανωτέρας βίας, να ορίσουν μια τρίτη ημερομηνία παραδόσεως όταν οι δύο πρώτες απόπειρες παραδόσεως απέτυχαν λόγω της...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ