Αποφάσεις για ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως διανοητική ιδιοκτησία, προστασία καταναλωτών και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Θεματικό δελτίο στην ελληνική γλώσσα με μία συνολική επισκόπηση της νομολογίας του σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο εξέδωσε το Δικαστήριο...
Κανονισμός «Βρυξέλλες I»: Aγωγή αποζημίωσης θυμάτων ναυαγίου πλοίου με Παναμαϊκή σημαία ενώπιον των ιταλικών δικαστηρίων Ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Maciej Szpunar προτείνει στο Δικαστήριο να κρίνει ότι τα θύματα του...
Του Γ. Αγγέλη Όταν έγινε γνωστό ότι η κυρία Λαγκάρντ θα απαντούσε με δημόσια συνέντευξη στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης την Πέμπτη, όσον αφορά την απόφαση των Γερμανών δικαστών να θέσουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμά...
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Ν. κατά Γερμανίας της 11.06.2020 (αριθ. προσφ.  74440/17) βλ. εδώ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προσωπικά δεδομένα και ιδιωτική ζωή. Συλλογή και διατήρηση φωτογραφίας και δακτυλικών...
Συμβάσεις μεταξύ κρατών μελών για την αποφυγή διπλής φορολογίας, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και απαγόρευση των διακρίσεων στην ΕΕ Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 30-04-2020 απόφασή του, το Όγδοο...
Με έγγραφό του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ενημερώνει τις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σχετικά με την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην υπόθεση Φούντας κατά Ελλάδος. Η...
Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Οδηγία 90/435/ΕΟΚ – Αποτροπή διπλής φορολόγησης – Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση – Απαγόρευση φορολόγησης εισπραττομένων κερδών –...
Με τη νομοθεσία αυτή προβλέπονται αδικαιολόγητοι περιορισμοί οι οποίοι εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος των ΜΚΟ και των προσώπων που τους χορηγούν ενισχύσεις Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 18-06-2020...
ΑΠΟΦΑΣΗ Vardosanidze κατά Γεωργίας της 07.05.2020 (αρ. 43881/10) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Θάνατος από δηλητηρίαση μετά από εσφαλμένη εγκατάσταση θερμοσίφωνα φυσικού αερίου. Δικαίωμα στη...
Σημαντική απόφαση για το Προσφυγικό Tο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο αποφάσισε ότι Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία αρνούμενες να δεχθούν έναν αριθμό προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία, παρέβησαν τις υποχρεώσεις που...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ