Η υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας προκάλεσε τόσο υλική ζημία (πληρωμή εξόδων) όσο και μη υλική ζημία (αβεβαιότητα) Αποζημίωση που ξεπερνάει τις 50 χιλιάδες ευρώ υποχρεούται να καταβάλει η Ευρωπαϊκή σε εταιρίες λόγω της υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού...
ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2015 στην υπόθεση Ε-5/15 Matja Kumba T M’bye και λοιποί κατά Stiftelsen Fossumkollektivet (Οδηγία 2003/88/ΕΚ — Χρόνος εργασίας — Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων — Οργάνωση του χρόνου εργασίας — Περίοδοι ανάπαυσης — Μέγιστος...
Λευκωσία: Επιπλοκές σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα προχθεσινής απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έκρινε ότι η καθολική διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων πολιτών, χωρίς διακρίσεις, πλήττει θεμελιώδη δικαιώματα όπως το δικαίωμα της ιδιωτικής...
Απέρριψε το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. Την αίτηση αναίρεσης που κατέθεσαν ελληνικά καζίνο με αντικείμενο την ακύρωσης της συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού κράτους και της ΟΠΑΠ ΑΕ, για την παράταση ισχύος του αποκλειστικού δικαιώματος του Οργανισμού για την εκμετάλλευση δεκατριών τυχερών παιγνίων...
Περίληψη:  Ανώνυμη Γενική Εταιρία Τσιμέντων Ηρακλής (ΑΓΕΤ Ηρακλής) κατά Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΤο δίκαιο της Ένωσης δεν απαγορεύει καταρχήν σε κράτος μέλος να εναντιώνεται, υπό ορισμένες περιστάσεις, σε ομαδικές απολύσεις προκειμένου να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και...
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε την Τετάρτη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως είχε δίκιο να χαρακτηρίζει παράνομες τις φοροαπαλλαγές προς ισπανικές εταιρίες με μερίδια σε ξένες εταιρίες.Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι το Γενικό Δικαστήριο έκανε λάθος ακυρώνοντας την απόφαση...
To Δικαστήριο της ΕΕ  έκρινε ότι η εθνική νομολογία που περιορίζει τα διαχρονικά αποτελέσματα της ακυρότητας των ρητρών «κατώτατου επιτοκίου», που περιέχονται στις συμβάσεις ενυπόθηκου δανείου, είναι ασύμβατη με το δίκαιο της Ένωσης καθώς ένας τέτοιος περιορισμός καθιστά την...
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ.145/16 Λουξεμβούργο, 21 Δεκεμβρίου 2016 Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-203/15 Tele2 Sverige AB κατά Post-och telestyrelsen και C-698/15 Secretary of State for the Home Department κατά Tom Watson κ.λπ. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν γενική υποχρέωση διατηρήσεως δεδομένων στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται στη γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση...
Αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων διέταξε το Δικαστήριο της Ε.Ε. να δώσουν οι ισπανικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων, η Banco Popular Espanol SA και Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA σε δανειολήπτες στεγαστικών. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. οι δανειολήπτες...
Το περιθώριο για ενδεχόμενες ανατροπές στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ομαδικές απολύσεις, αφήνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με τις ομαδικές απολύσεις στην ΑΓΕΤ.Κι αυτό γιατί το Ευρωδικαστήριο κρίνει ότι το ισχύον ελληνικό πλαίσιο που διέπει τις ομαδικές...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ